Viešosioms paslaugoms teikti regionuose – 10 mln. Lt
 
Ūkio ministerija kviečia teikti paraiškų pagal naują priemonę トAsistentas-4″ siekdama atnaujinti regionuose teikiamas viešąsias paslaugas verslui. Šia parama bus skatinami verslo informacijos centrai ir kiti viešieji paslaugų teikėjai teikti kokybiškas verslo kūrimo ir jo plėtros konsultavimo paslaugas Lietuvos regionų gyventojams.
 
トŠia priemone bus finansuojami informaciniai renginiai, skatinantys visuomenės verslumą, naujų įmonių steigimą ir verslo partnerystę. Planuojama pagal šią priemonę paskirstyti 10 mln. Lt Europos Sąjungos lėšų”, – sako ūkio viceministras Marius Skarupskas.
 
Pasak ūkio viceministro, viena iš sąlygų norint gauti paramą – kad projekto veiklos būtų įgyvendinamos ne mažiau kaip vienos apskrities visose savivaldybėse. Tikimasi, kad tai paskatins regionuose kurti mažas ir vidutines įmones ir, žinoma, naujas darbo vietas. 
 
Paraiškas gali teikti viešosios įstaigos, kurių vienas iš dalyvių arba savininkas yra valstybė ar savivaldybė. Paraiškų laukiama ir iš asociacijų, kurių nariai yra juridiniai asmenys, bei prekybos, pramonės ir amatų rūmų.
 
Įgyvendinant projektą kartu su pareiškėju turi dalyvauti ne mažiau kaip 5 partneriai, kuriais gali būti viešosios įstaigos, aukštosios mokyklos ir profesinio mokymo įstaigos, asociacijos ir prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
 
Pagal priemonę トAsistentas-4″ galės būti finansuojamos konsultacinės paslaugos, kurios apims verslo reguliavimo klausimus (juridinio asmens steigimas, mokesčių sistema, darbo teisė, leidimai, licencijos ir viešieji pirkimai). Šios priemonės lėšomis remiamos ir konsultacijos įmonių vidaus valdymo ir aplinkos klausimais (vadyba, projektų valdymas, žmogiškieji ištekliai, finansų valdymas, rinkos analizė, partnerių paieška, eksporto galimybės ir pan.).
 
Taip pat pagal priemonę finansuojama praktinė ir konsultacinė pagalba verslo ir menų inkubatoriuje veiklą plėtojančioms įmonėms – verslo planų rengimas ir atnaujinimas, jų įgyvendinimo stebėsena, inkubuojamų įmonių reklama ir pan.
 
Paraiškas pagal priemonę トAsistentas-4″ priima VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra iki 2013 m. liepos 22 d.
 
Pareiškėjai visus reikalingus dokumentus gali rasti interneto svetainėse www.lvpa.lt, www.esparama.lt, www.ukmin.lt.
 
 
Daugiau informacijos:
Rūta Mikėnienė
Viešųjų ryšių ir protokolo skyrius
Tel. 8 706 64 704
El. p. ruta.mikeniene@ukmin.lt