Valstybinio socialinio draudimo įmokų administravimas vyks sklandžiau
 
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA
Šiandien Seime pritarta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijuotoms Mažųjų bendrijų įstatymo pataisoms, kuriomis reglamentuotas sklandesnis valstybinio socialinio draudimo įmokų administravimas. Už balsavo 89, susilaikė 1 parlamentaras.
 
Remiantis minėtomis pataisomis, Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje nuo šių metų rugsėjo 1 d. turės būti nurodomi ir mažosios bendrijos nariai (ne vien vadovas), kad būtų galima tinkamai užtikrinti valstybinio socialinio draudimo vykdymą ir valstybinio socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų apskaičiavimą mažųjų bendrijų nariams.
 
Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje bus sudarytos galimybės juridiniams asmenims pateikti jų dalyvių sąrašus elektroniniu būdu, kaupti, apdoroti ir tvarkyti duomenis bei informaciją apie juridinių asmenų dalyvius ir teikti dokumentus, duomenis bei informaciją turintiems teisę juos gauti fiziniams ir juridiniams asmenims (suinteresuotoms valstybės institucijoms).
 
Tokiu būdu Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gaus mažųjų bendrijų narių duomenis, reikalingus jos funkcijoms vykdyti, iš informacinės sistemos automatiniu būdu.
 
Plačiau su projekto dokumentais galima susipažinti LR Seimo informacinėje bazėje: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.rezult_l?p_nr=XIIP-368*
 
Mažųjų bendrijų įstatymas įsigaliojo 2012 m. rugsėjo 1 d. Mažoji bendrija yra ribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Tai nauja įmonės forma. Mažąją bendriją gali steigti ne daugiau kaip 10 fizinių asmenų (gali būti ir vienas steigėjas).
 
Ryšių su visuomene skyrius, tel. 266 4258.
                                 
Cituojant prašome nurodyti šaltinį