Valstybės kontrolė

Valstybės kontrolė

PRANEŠIMAS SPAUDAI

2019 m. vasario 8 d.

Geros valios fondui skirta kompensacija naudojama laikantis teisės aktų

Valstybės kontrolė – aukščiausioji audito institucija – atliko valstybės biudžeto lėšų, skirtų viešajai įstaigai Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondui, valdymo, naudojimo ir disponavimo jomis 2018 metais teisėtumo auditą. Jo metu nustatyta, kad kompensacija naudojama laikantis teisės aktų.

Nuo 2011 m. gruodžio 1 d. įsigaliojo Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą įstatymas, kuriame nustatytas mokėtinos piniginės kompensacijos dydis – 37 071 362 eurų. Šią sumą planuojama išmokėti iki 2023 m. kovo 1 d. Kiekvienais metais Seimas valstybės biudžete kompensacijai patvirtina 3 620 000 Eur. Šią sumą Vyriausybės kanceliarija, kaip asignavimų valdytoja, išmoka fondui. Iki 2018 metų pabaigos buvo išmokėta beveik 61 proc. kompensacijos sumos.

Valstybės kontrolė, vadovaudamasi minėtu įstatymu, fondo valstybinį auditą atlieka kasmet ir iki vasario 10 d. pateikia Vyriausybei valstybinio audito išvadą ir ataskaitą.

Informacija apie audito rezultatus perduota Seimo Audito komitetui ir Vyriausybės kanceliarijai.

 

Komentarams:

Danguolė Krištopavičienė

Finansinio audito departamento vyriausioji patarėja,

tel. (8 5) 266 6759, el. p. Danguole.kristopaviciene@vkontrole.lt

h5jangoveli245

h5jangoveli245 wrote 119596 posts

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>