Vaikų ir šeimų saugumas turi būti ne deklaratyvus, bet užtikrintas įstatymais
PRANEŠIMAS SPAUDAI
Lietuvos socialdemokratų partija
2013 m. gegužės 15 d.
Socialdemokratai, reaguodami į viešojoje erdvėje kilusią diskusiją dėl Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 24 ir 56 straipsnių pakeitimo ir papildymo, kategoriškai atmeta ir vadina visiška nesąmone tėvų būgštavimus, kad vaiko teisių gynėjai prisidengdami kilniai tikslais ar pasinaudodami nepalankia šeimoje situacija puls atskirti vaikus nuo tėvų ir lengva ranka dalins vaikus įsivaikinti. Anot socialdemokratų, šeima yra privatus reikalas ir privatumas turi būti gerbiamas. Tačiau tik iki tol, kol šeimoje nevyksta nusikaltimas.
 
Įstatymo pakeitimų autorė, Seimo narė, socialdemokratė Rimantė Šalaševičiūtė tikina, kad įstatymo pataisos būtinos, nes tai įtakos didesnį vaikų ir šeimų saugumą, šeima taps ne deklaratyvia, bet iš tiesų įstatymų saugoma institucija. Šeimos, kurios nebrandžios auginti vaikus bus griežčiau stebimos, vaikų teisės labiau įgyvendinamos. Siūlomuose įstatymų pakeitimuose visokeriopai bandoma užtikrinti nepriklausomų institucijų sprendimus, užtikrinti pagalbą vaikui ištisą parą, kiek galima operatyviau ir bešališkiau nustatyti vaiko gyvenamąją vietą kol jį supa potencialus pavojus.
 
„Neplanuojame kištis į šeimą ir įstatymais reguliuoti jos gyvenimo, jei prasižengęs vaikas yra trumpam pastatomas į kampą. Šie įstatymo pakeitimai apsaugos vaiką, prieš kurį naudojamas smurtas kelia realų pavojų vaiko sveikatai ar gyvybei. Būtent toks smurtavimas ir būtų pagrindas imtis atitinkamų veiksmų Vaiko teisių apsaugos tarnybos ir policijai, idant būtų išsaugota vaiko gyvybė ir sveikata“- sako R. Šalaševičiūtė.
 
UNICEF tyrime, kurio metu buvo analizuojama vaiko gerovė 29 šalyse, Lietuva atsidūrė priešpaskutinėje vietoje pagal sąlygas vaiko gerovei. Analizėje atsispindi pačių vaikų nuomonė, kiek jie jaučiasi laimingi. Daugelyje šalių darytais tyrimais įrodyta, kad vaikai savo pasitenkinimą gyvenimu pirmiausia sieja su artimaisiais– tėvais ir draugais.