V. Sankauskaitė paskirta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nare

2013 M. LIETUVA PIRMININKAUS ES TARYBAI
 
2013 m. gegužės 16 d. pranešimas VIR
(iš plenarinio posėdžio)
Seimas priėmė nutarimą „Dėl Dano Janulionio atleidimo iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nario pareigų“ (projektas Nr. XIIP-503(2), kuriuo, atleido Daną Janulionį iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nario pareigų pasibaigus kadencijai. Nutarimas priimtas už balsavus 85, prieš – 1, susilaikius 6 Seimo nariams.
Seimo nariai, 71 balsavus už ir 11 susilaikius, priėmė nutarimą „Dėl Viktorijos Sankauskaitės skyrimo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nare“ (projektas Nr. XIIP-504(2), kuriuo paskyrė Viktoriją Sankauskaitę Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nare.
Abu nutarimai įsigalioja nuo priėmimo.
 
V. Sankauskaitė 2004–2005 m. dirbo UAB „Termosistemų projektai” inžiniere-konsultante, 2006 m. UAB „Kauno energetikos remontas” inžiniere-technologe, 2006–2007 m. Užsienio reikalų ministerijos Ekonominio saugumo politikos departamento Energetikos politikos skyriaus vyresniąja specialiste, 2007– 2009 m. Ūkio ministerijos Energetikos departamento Energetikos strateginių projektų skyriaus vyriausiąja specialiste, Energetikos strateginių projektų skyriaus vedėja, nuo 2009 m. dirbo Energetikos ministerijos Energijos efektyvumo skyriaus vyriausiąja specialiste, skyriaus vedėja, Atsinaujinančių energijos šaltinių skyriaus vedėja, šiuo metu Atsinaujinančių energijos išteklių ir energijos efektyvumo skyriaus vedėja.
 
Saulė Eglė Trembo,
Ryšių su visuomene skyrius (tel. (8 5)239 6203, egle.trembo@lrs.lt)