V. P. Andriukaitis: Konstitucinis Teismas apgynė pacientų teises
 
 
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (KT) praėjusią savaitę paskelbtame nutarime nagrinėjo Konstitucijos 53 straipsnio pirmąją dalį, teigiančią, kad トvalstybė rūpinasi žmonių sveikata” ir išdėstė valstybės įsipareigojimus piliečiui sveikatos apsaugos srityje. Pasak sveikatos apsaugos ministro V. P. Andriukaičio, nepaisant kai kurių politikų bandymų neigti pagrindinius nutarimo teiginius, jo esmė nesikeičia – KT apgynė visų pacientų teises. 
Pasak Konstitucinio Teismo nutarimo, valstybė turi užtikrinti žmogaus socialinę teisę į sveikatos priežiūrą. Todėl valstybė privalo sudaryti sąlygas tokiai sveikatos apsaugos sistemai, kuri užtikrintų ne tik medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus, bet ir nemokamą medicinos pagalbą piliečiams. Konstitucinis Teismas nurodė, kad valstybė turi realiai, veiksmingai užtikrinti prigimtinę žmogaus teisę į kuo geresnę sveikatą.
Ministro V. P. Andriukaičio teigimu, Sveikatos apsaugos ministerija jau vykdo realius veiksmus, kuriais bus įgyvendintas Konstitucinio Teismo nutarimas. トValstybė vėl reguliuos gydymo įstaigų tinklą, užtikrins, kad gydymo įstaigose bus pakankamai specialistų. Vykdysime Teismo įpareigojimą garantuoti, kad mokesčių mokėtojų pinigai visų pirma tenka valstybinėms gydymo įstaigoms – to nori ir apie 70 proc. visuomenės, kaip teigia bendrovės トBaltijos tyrimai” atlikta apklausa”, – sako ministras. 
V. P. Andriukaitis pažymėjo, kad KT nutarimas privačiam verslui garantuoja sąžiningą ir skaidrų bendradarbiavimą su valstybe: visiems nacionalinės sveikatos apsaugos sistemos dalyviams galios vienodos sąlygos ir reikalavimai, o esant valstybės poreikiui bus skelbiamas valstybės užsakymas teikti reikalingas paslaugas ar užtikrinti reikalingą gydymą.
Ministras V. P. Andriukaitis atkreipė dėmesį, kad nemokama medicinos pagalba bus apmokėta iš valstybės biudžeto: トTurėsime susitarti, kas konkrečiai sudaro nemokamą medicinos pagalbą, tada skaičiuosime lėšų poreikį”.
KT nutartis apsaugojo ir paciento teisę pasirinkti gydymo įstaigą ir gydytoją: Teismas nurodė, kad valstybė turi taip reguliuoti gydymo įstaigų tinklą, užtikrinti tokį finansavimą, kad pilietis gautu visus kokybės standartus atitinkantį gydymą ir medicinos paslaugas. Pasak sveikatos apsaugos ministro V. P. Andriukaičio, tai buvo ir yra vienas iš jo vadovaujamos ministerijos prioritetų. 
トValstybinėse ir privačiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sudarančiose nacionalinę sveikatos sistemą, galios vieningos taisyklės, vieningi kokybės standartai, vieningi kainoraščiai ir nemokamai teikiamos medicinos pagalbos aprašai, – sako ministras V. P. Andriukaitis. – Noriu pabrėžti, kad paciento teisė rinktis išlieka”.
Sveikatos apsaugos ministerija, vykdydama XVI Vyriausybės programą, prioritetais pasirinko pacientų teisių gynimą, mokesčių mokėtojų pinigų apsaugą, teisės aktų, garantuojančių sklandų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veikimą, rengimą ir įgyvendinimą.
 
Julius Naščenkovas
Sveikatos apsaugos ministro atstovas spaudai
Tel.: 85 2053374
Mob. tel.: +370 645 08683