Užuojauta prancūzų tautai
Užuojauta prancūzų tautai
 
Lietuvos patriotai nuoširdžiai užjaučia prancūzų tautą dėl iškilaus intelektualo Dominyko Venero (Dominique Venner) tragiškos mirties. Lietuviai gerai suvokia šio šviesuolio auką: mūsų tautos istorijoje buvo daugybė didvyrių, paaukojusių savo gyvybes dėl tikrųjų bendražmogiškųjų vertybių ir išlikusių tautos atmintyje amžiams. Todėl šviesios atminties  Dominyko Venero auka Paryžiaus Dievo Motinos katedroje sukrėtė ir mus, kurie šią sunkią akimirką gedi kartu su visa prancūzų tauta.
 
Dominykas Veneras savo priešmirtiniame laiške teigia, kad jis pasirinko tokią kraštutinę protesto formą, kadangi  paprastas tiesos žodis jau nieko nereiškia, o tradicinės protesto formos – piketai,  masinės demonstracijos nebeveiksmingos, nes valdžią uzurpavę tradicinių vertybių niekintojai tiesiog užsikemša ausis savo pačių sukurptais absurdiškais ir žmonijos prigimčiai prieštaraujančiais įstatymais.
 
Dominykas Veneras tikėjosi, jog europietiškoji civilizacija dar pajėgi išgirsti sveiko proto balsą ir nepasuks susinaikinimo keliu. Tačiau ši iškilaus prancūzų tautos šviesuolio auka  kaip tik kuo aiškiausiai parodo, kas laukia Europos, jeigu ji ir toliau seks globalistinių sodomitų visiems mums nubrėžtu keliu. Šis kelias veda į nesutaikomus konfliktus ir civilizacijos sunaikinimą. Nesutikdami su Dominiko Venero neviltimi, mes  visa širdimi palaikome jo idėją – neleisti supūti mūsų sąmonei.
 
Atsigręžkime į amžinąsias Šeimos ir Tautos vertybes, išgelbėkime Europos civilizaciją nuo žlugimo! Tai  Dominyko Venero priesakas mums, tai kvietimas visiems savo šalies ir  tautos patriotams vienytis su savo bendraminčiais kitose šalyse.
 
Ilsėkis ramybėje, lietuvių ir prancūzų didvyri&
 
 
Lietuvių Tautinis Centras ir Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga,
2013 m. gegužės 22 d.