UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS DALYVAUS RYTŲ PARTNERYSTĖS INICIATYVAI SKIRTAME RENGINYJE KROKUVOJE
 
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA

INFORMACIJOS IR VIEŠŲJŲ RYŠIŲ DEPARTAMENTAS
 
J.Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511 Vilnius
Tel. (+370 5) 236 2451, 236 2445; el. p. media@urm.lt
 
 
PRANEŠIMAS SPAUDAI

                     
2013-05-16
Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius gegužės 17 dieną su darbo vizitu lankysis Krokuvoje, kur dalyvaus Višegrado grupės, Rytų partnerystės šalių ir Airijos užsienio reikalų ministrų susitikime, skirtame Rytų partnerystės klausimams aptarti prieš lapkritį Vilniuje rengiamą ES ir partnerystės šalių vadovų susitikimą.
 
Krokuvoje ministrai įvertins ligšiolinę partnerystės įgyvendinimo sėkmę, derins pozicijas rengiantis trečiajam ES ir Rytų partnerystės valstybių vadovų susitikimui Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu Vilniuje, diskutuos apie iniciatyvos plėtotės perspektyvas po susitikimo Vilniuje.
 
Istorinėje Lenkijos sostinėje taip pat ketinama priimti bendrą ES šalių Lietuvos, Lenkijos, Čekijos, Vengrijos, Slovakijos ir Airijos užsienio reikalų ministrų pareiškimą dėl Rytų partnerystės.
 
Rytų partnerystės iniciatyva apima dvišalį ir daugiašalį Europos Sąjungos bendradarbiavimą su Ukraina, Baltarusija, Gruzija, Azerbaidžanu, Armėnija ir Moldova bei skatina visapusį šių Rytų Europos valstybių suartėjimą su ES.
 
 
URM Informacijos ir viešųjų ryšių departamentas
Visuomenės informavimo skyrius, tel. 236 2458