Užsienio reikalų komitetas pritarė Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje ratifikavimui
 
2013 M. LIETUVA PIRMININKAUS ES TARYBAI
 
 
2013 m. gegužės 24 d. pranešimas VIR
 
Užsienio reikalų komitetas pritarė Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje ratifikavimui
Užsienio reikalų komitetas svarstė ir bendru sutarimu pritarė Įstatymo dėl Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje ratifikavimo projektui Nr. XIP-4569(ES). Tarptautinės darbo organizacijos priimta darbo jūrų laivyboje konvencija (toliau – Konvencija)  konsoliduoja beveik visas nuo 1920 m. šios organizacijos priimtas jūrines konvencijas. Konvencijai įsigaliojus, jos nuostatos bus taikomos ir konvencijos neratifikavusioms valstybėms, t. y., jei neratifikavusios Konvencijos valstybės laivas įplauks į valstybės, ratifikavusios Konvenciją teritoriją, jis bus tikrinamas pagal šios Konvencijos nuostatas. Konvencija bus  taikoma visiems jūrininkams, jei nenustatyta kitaip ir visiems ir valstybiniams, ir privatiems laivams, kurie paprastai verčiasi komercine veikla, išskyrus žvejybos ar panašios paskirties laivus bei tradicinės konstrukcijos laivus. Konvencija nebus taikoma karo laivams ir karinio laivyno pagalbiniams laivams. Valstybė, ratifikuodama šią konvenciją, įsipareigoja visiškai ir iki galo įgyvendinti jos nuostatas, kad garantuotų visiems jūrininkams teisę į tinkamą darbą, t.y. nustatomi minimalūs reikalavimai jūrininkams darbui laive, įdarbinimo sąlygos, apgyvendinimas, poilsio sąlygos, sveikatos apsauga ir priežiūra, gerbūvis ir socialinė apsauga.
Konvencijos ratifikavimas Seime užtruko, nes ministerijos nebuvo parengusios ir pateikusios Seimui lydinčiųjų įstatymų projektų, reikalingų šios Konvencijos įgyvendinimui.
Taip pat komitetas posėdyje bendru sutarimu pritarė Lietuvos Respublikos Seimo nuolatinio atstovo Europos Sąjungoje veiklos ataskaitai (2012 m. rugsėjo 1 d.-2013 m. kovo 31 d.).
Uždaro posėdžio metu komitetas pritarė Lietuvos Respublikos pozicijoms, vykstant į ES Užsienio reikalų tarybos posėdį (taip pat ir vystomojo bendradarbiavimo klausimais) 2013 m. gegužės 27-28 d. Briuselyje, Belgijos Karalystė.
 
Parengė
Užsienio reikalų komiteto biuro padėjėja
Salvinija Jurėnaitė ( tel. (8 5) 239 6801)