Ukrainos konkurencijos ekspertai domėjosi Lietuvos institucijų patirtimi

Nuo teisės aktų apžvalgos iki praktinių pavyzdžių ir tyrimų vykdymo patarimų – tokie klausimai domino Ukrainos konkurencijos priežiūros institucijos atstovus, kurie lankėsi Lietuvoje sausio 21–25 d. pagal Konkurencijos tarybos vykdomą Europos Sąjungos Dvynių programos projektą.

Per mokomąjį vizitą svečiai susipažino su Konkurencijos tarybos veikla, sužinojo, kaip institucija atlieka tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimų, kokius turi įgaliojimus atliekant patikrinimus, kaip nagrinėja tyrimų metu surinktą medžiagą. Konkurencijos tarybos darbuotojai susitikimuose ypač daug dėmesio skyrė kartelinių susitarimų viešuosiuose pirkimuose tyrimams, papasakojo, kaip perkančiosios organizacijos gali padėti institucijai nustatyti konkurenciją ribojančius susitarimus.

Ukrainos konkurencijos specialistai taip pat lankėsi Vilniaus apygardos administraciniame teisme bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje. Susitikimų metu pristatyta šalies teismų sistema, konkurencijos teisės bylų nagrinėjimo procedūros, sužinota apie konkurencijos politiką Lietuvoje formuojančios institucijos veiklą.

Dalindamiesi įspūdžiais, užsienio delegacijos atstovai neabejojo, kad vizito metu įgyta patirtis bus naudinga užtikrinant Ukrainos viešojo ir privataus sektoriaus priežiūrą.

Konkurencijos taryba Dvynių programos projektą Ukrainoje vykdo nuo 2015 m. Stiprinant užsienio institucijos gebėjimus ekspertinėse veiklose dalyvauja 10 konkurencijos teisės specialistų.

h5jangoveli245

h5jangoveli245 wrote 119596 posts

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>