ŪKIO MINISTERIJOS RENGINIAI
 
2013 m. gegužės 20-24 d.
 
Gegužės 20 d., pirmadienis
20 d. 18 val. – ūkio viceministras M. Busilas Ūkio ministerijos 209 salėje sakys sveikinimo žodį organizacijos トShenet LT” renginyje (K. Purvinytė, tel. 8 706 64 828).
20-21 d. – Inovacijų ir žinių visuomenės departamento Inovacijų politikos skyriaus vedėja V. Purienė Tamperėje (Suomija) dalyvaus トBSR Stars” programos darbo seminare (V. Purienė, tel. 8 706 64 783).
20-21 d. – Įmonių teisės ir viešųjų pirkimų politikos departamento Viešųjų pirkimų politikos skyriaus vedėja B. Mačiunskienė Briuselyje (Belgija) dalyvaus ES Tarybos Viešųjų pirkimų darbo grupės posėdyje (B. Mačiunskienė, tel. 8 706 64 839).
20-23 d. – ūkio ministrė B. Vėsaitė su delegacija Astanoje (Kazachstane) dalyvaus devintajame Lietuvos ir Kazachstano tarpvyriausybinės prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo komisijos posėdyje, Astanos ekonomikos forume, susitiks su Kazachstano verslo atstovais (K. Valatkaitė, tel. 8 706 64 816).
Gegužės 22 d., trečiadienis
22 d. 15 val. – Ūkio ministerijos 209 salėje Jungtinės Karalystės Verslo inovacijų ir įgūdžių ministerijos Geresnio reglamentavimo departamento direktoriaus pavaduotoja Z. Dayan skaitys pranešimą トProjektų valdymas kasdieniame darbe” (T. Pozlevič, tel. 8 706 64 703).
Gegužės 23 d., ketvirtadienis
23 d. 10 val. – Ūkio ministerijos 212 salėje vyks Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) organizuojamas informacinis renginys, kuriame bus pristatytas Europos inovacijų ir technologijų institutas, jo veiklos ir ateities perspektyvos (T. Tumėnas, tel. 8 706 64 613).
23 d. 13 val. – Ūkio ministerijos 213 salėje Ūkio ministerijos specialistai susitiks su moksleiviais, kurie mokosi pagal トJunior Achievement” programą (I. Andrijauskienė, tel. 8 706 64 770).
23-24 d. – Pramonės ir prekybos departamento Pramonės politikos skyriaus vedėjas V. Skaržinskas Kopenhagoje (Danija) dalyvaus Šiaurės ir Baltijos šalių Trąšų darbo grupės posėdyje (V. Skaržinskas, tel. 8 706  64 873).
 
 
2013-05-17, tel. 8 706 64 704