“UAB Binar Solutions” kartu su partneriais įgyvendino ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektą
    
 
Informacinių technologijų paslaugas teikianti įmonė UAB „Binar Solutions“ kartu su partneriais UAB „GERA Solutions“, sėkmingai įgyvendino mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektą „Talpinamų sistemų integracijos universalaus sprendimo nustatymas ir integracinės aplikacijos prototipo realizacija“. Šiuo projektu abu partneriai į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą investavo 322 tūkst. litų, iš kurių 196 tūkst. litų sudarė Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo parama.
 
Projekto metu buvo kuriamas teorinis internete talpinamų aplikacijų integracijos modelis bei kuriami universalių integracinių sąsajų prototipai. Projekto metu taip pat buvo identifikuojamos ir sprendžiamos praktiškai galinčios pasitaikyti skirtingose internetinių aplikacijų platformose įdiegtų aplikacijų integravimo problemos bei apribojimai. Įmonės UAB „Binar Solutions“ vadovas Aleksandr Kazimianec internete talpinamų aplikacijų rinką mato kaip vieną iš perspektyviausių IT sektoriuje: „sukurto prototipo pagrindu mūsų įmonė kartu su partneriais toliau ketina kurti ir pasiūlyti rinkai integruotų informacinių sprendimų kūrimo bei diegimo paslaugas, panaudojant naujausius ir universalius informacinių sistemų integravimo metodus, pritaikytus internete talpinamoms aplikacijoms. Tikiu, kad projekto metu sukaupta patirtis bei įgyta kompetencija padės įmonei toliau vystyti tokių aplikacijų kūrimo gebėjimus ir dalyvauti tarptautinėje rinkoje, pasiūlant inovatyvias IT sistemų integravimo paslaugas“.
 
ES parama projektui skirta pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos  1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonę VP2-1.3-ŪM-02-K „Intelektas LT“.