TRANSPORTO ĮMONIŲ RODIKLIAI
Nr. 10/122
2013 m. gegužės 21 d., Vilnius
 
TRANSPORTO ĮMONIŲ RODIKLIAI
 
2013 m. balandžio mėn., palyginti su 2012 m. balandžio mėn., augo krovinių ir keleivių srautai
oro uostuose
 
2013 m. balandžio mėn. šalies oro uostuose krovinių perkrauta 33,7 procento daugiau, Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale – 1,3 procento mažiau nei 2012 m. balandžio mėn., praneša Lietuvos statistikos departamentas, remdamasis išankstiniais duomenimis. Geležinkelių transportu 2013 m. balandžio mėn. krovinių vežta 10,7 procento mažiau, o Lietuvos oro bendrovių lėktuvais – 24,2 procento daugiau nei 2012 m. balandžio mėn.
2013 m. balandžio mėn., palyginti su tuo pačiu 2012 m. laikotarpiu, į šalies oro uostus atvyko ir iš jų išvyko 10,6 procento daugiau keleivių. Lietuvos oro bendrovių lėktuvais keleivių vežta 53,6 procento mažiau.
 
Krovinių vežimas geležinkelių transportu ir perkrovimas jūrų uostuose
 
 
2013 m. sausio-balandžio mėn. šalies jūrų uostuose krovinių krova paaugo 10 procentų, palyginti su 2012 m. sausio-balandžio mėn.
 
2013 m. sausio-balandžio mėn. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale krovinių krova sudarė 15,3 mln. tonų ir padidėjo 10,1 procento, palyginti su tuo pačiu 2012 m. laikotarpiu. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste perkrauta 12,1 mln. tonų krovinių, arba 8,1 procento daugiau, Būtingės terminale – 3,2 mln. tonų, arba 18,1 procento daugiau nei tuo pačiu 2012 m. laikotarpiu. Skystieji kroviniai sudarė 46,7 procento (7,1 mln. t), birieji – 31 procentą (4,7 mln. t), bendrieji – 22,3 procento (3,4 mln. t) visų perkrautų krovinių. Padidėjo skystųjų (11,1 proc.), biriųjų (21,3 proc.), bet sumažėjo bendrųjų (4,1 proc.) krovinių krova – per pirmus keturis 2012 m. mėnesius ji sudarė atitinkamai 6,4, 3,9 ir 3,6 mln. tonų. Palyginti su 2012 m. sausio-balandžio mėn., padidėjo prekinių vagonų (9,5 proc.), konteinerių (7,5 proc.) ir kelių transporto priemonių (0,4 proc.) krova. Perkrauta 129,9 tūkst. konteinerių (TEU*), 80,3 tūkst. kelių transporto priemonių ir 0,9 tūkst. prekinių vagonų.
Geležinkelių transportu 2013 m. sausio-balandžio mėn. vežta 16 mln. tonų krovinių, arba 1,2 procento daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, iš jų vidaus vežimais – 4,9 mln. tonų, arba 21 procentu daugiau, tarptautiniais – 11,1 mln. tonų, arba 5,6 procento mažiau nei 2012 m. sausio-balandžio mėn.
2013 m. sausio-balandžio mėn. į oro uostus atvyko ir iš jų išvyko 897,2 tūkst. keleivių – tai 3 procentais daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Daugiausia keleivių atvyko iš ir išvyko į Jungtinę Karalystę (217,5 tūkst., arba 24,2 proc. visų keleivių), Vokietiją (105,9 tūkst., arba 11,8 proc.), Norvegiją (69,9 tūkst., arba 7,8 proc.), Daniją (62,2 tūkst., arba 6,9 proc.) ir Italiją (61 tūkst., arba 6,8 proc.). Palyginti su 2012 m. sausio-balandžio mėn., daugiau keleivių atvyko iš ir išvyko į Norvegiją – 71,9, Italiją – 7,9, Vokietiją – 6,4, ir Daniją – 5,9 procento, bet sumažėjo asmenų, keliaujančių iš ir į Jungtinę Karalystę – 1,9 procento. Dauguma keleivių – 94,9 procento (851,3 tūkst.) – atvyko ir išvyko reguliariaisiais skrydžiais. Palyginti su 2012 m. sausio-balandžio mėn., jų srautas padidėjo 1,7 procento. 2013 m. sausio-balandžio mėn. oro uostuose pakrauta ir iškrauta 4,9 tūkst. tonų krovinių ir pašto, arba 42,1 procento daugiau nei atitinkamą praėjusių metų laikotarpį. Per pirmus keturis 2013 m. mėnesius Lietuvos ir užsienio oro bendrovių lėktuvai oro uostuose nusileido ir pakilo 12,1 tūkst. kartų, arba 6,1 procento mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais.
2013 m. sausio-balandžio mėn. Lietuvos oro bendrovių lėktuvais vežta 70,2 tūkst. keleivių – tai 41,9 procento mažiau nei 2012 m. sausio-balandžio mėn. Keleivių apyvarta sudarė 147,8 mln. keleivio kilometrų ir, palyginti su tuo pačiu 2012 m. laikotarpiu, sumažėjo 16,6 procento. Lietuvos oro bendrovių lėktuvais vežta 286 tonos krovinių ir pašto, arba 31,5 procento mažiau nei 2012 m. sausio-balandžio mėn., o krovinių apyvarta sumažėjo 37 procentais ir sudarė 162 tūkst. tonkilometrių.
 
Krovinių vežimas ir perkrovimas bei keleivių vežimas 2013 m. sausio-balandžio mėn.
 
                 Rodiklio pavadinimas               2013 m.
balandžio
mėn.         2013 m.
sausio-balandžio mėn.               Padidėjimas, sumažėjimas (-), proc., 2013 m. balandžio mėn., palyginti su     Padidėjimas, sumažėjimas (-), proc., 2013 m. sausio-balandžio mėn., palyginti su 2012 m. sausio-balandžio mėn.
                                                                     2012 m. balandžio mėn.            2013 m.
kovo mėn.                
Geležinkelių transportas           Vežta krovinių, tūkst. t             3766,6     15958,2   -10,7                 -7,3          1,2
                 Krovinių apyvarta, tūkst. tkm   1073897  4544287  -12,3        -7,7          -0,1
                                                                                                      
Klaipėdos jūrų uostas ir Būtingės terminalas            Perkrauta krovinių, tūkst. t       3483,3                 15286,0   -1,3          -14,4        10,1
                 pakrauta   1952,3     9217,5     -9,4          -25,1        7,9
                 iškrauta    1531,0     6068,5     11,5          4,4            13,6
                                                                                                      
Oro uostai                 Atvyko ir išvyko keleivių, tūkst.                272,8       897,2       10,6                 20,2          3,0
                 atvyko      131,3       434,9       8,4            14,0          3,0
                 išvyko      141,5       462,4       12,7          26,6          2,9
                 Pakrauta ir iškrauta krovinių, tūkst. t        1,3            4,9            33,7          9,3                 42,1
                                                                                                      
Lietuvos oro bendrovės            Vežta keleivių, tūkst.                17,6          70,2          -53,6                 -0,9          -41,9
                 Vežta krovinių, tūkst. t             0,1            0,3            24,2          46,8          -31,5
                 Keleivių apyvarta, tūkst. keleivio km        45183      147784    -33,0        28,4                 -16,6
                 Krovinių apyvarta, tūkst. tkm   57             162           5,0            -0,6          -37,0
 
Sąvokos
Keleivių vežimo apyvarta – keleivių vežimo transporto priemonėmis apimties rodiklis, išreiškiamas keleivio kilometrais, gautais sudėjus visų keleivių nuvažiuotus atstumus.
Krovinių vežimo apyvarta – krovinių vežimo transporto priemonėmis apimties rodiklis, išreiškiamas tonos kilometrais, gautais sudėjus visų krovinių nuvežtus atstumus. Geležinkelių transporte atsižvelgiama tik į tą atstumą, kuris buvo nuvažiuotas šalies teritorijoje.
Pakraunami ir iškraunami kroviniai jūrų uoste – pakraunami ir iškraunami kroviniai į ir iš jūrų laivų ir gabenami jūra.
Oro uostų duomenys apima keleivių, krovinių ir pašto srautus šalies oro uostuose, įskaitant tiek Lietuvos, tiek užsienio oro bendrovių vežimus.
Krovinių vežimas geležinkelių transportu – vežimas geležinkeliu iš pakrovimo vietos į iškrovimo vietą.
Vežimas oro transportu – krovinių ir keleivių vežimas Lietuvos oro bendrovių orlaiviais.
 
Balandžio mėn. transporto įmonių statistikos rodiklius skelbsime 2013 m. birželio 21 d.
 
 
 
Generalinio direktoriaus pavaduotoja
                 Aldona Gibaitė-Kudžmienė
 
 
 
Pasiteirauti: Zita Serafinienė
Transporto ir paslaugų statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4616
El. p. zita.serafiniene@stat.gov.lt
www.stat.gov.lt
 
 
ᄅ Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.
 
Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.