Tautinių mažumų departamentas kreipėsi į Seimą dėl romų genocido dienos įtraukimo į atmintinų dienų sąrašą

Tautinių mažumų departamentas kreipėsi į Seimą dėl romų genocido dienos įtraukimo į atmintinų dienų sąrašą

Tautinių mažumų departamentas kreipėsi į Seimo Žmogaus teisių komitetą su prašymu įtraukti į Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymą Tarptautinę romų genocido dieną, kuri yra minima rugpjūčio 2 dieną.

 

Ši diena buvo pasirinkta neatsitiktinai – 1944 m. rugpjūčio 2 d. Lenkijoje, Aušvico-Birkenau koncentracijos stovykloje, buvo sunaikintas romų (čigonų) lageris ir nužudyta apie 3000 jame kalintų žmonių. Šių metų rugpjūčio 2 dieną minėsime 75-ąsias metines, kai buvo sunaikinti romai, kalėję Aušvico koncentracijos stovykloje.

 

Per Antrąjį pasaulinį karą romai, kaip ir žydai, nacių buvo persekiojami dėl rasistinių paskatų. Iš viso nacių okupacijos metais įvairių istorikų vertinimu Lietuvoje buvo nužudyta 200-500 romų. Daugiausia jie buvo žudomi Pravieniškių stovykloje.

 

Tarptautinės organizacijos oficialiai pripažįsta romų genocidą ir siekia, kad visose valstybėse ši diena būtų minima rugpjūčio 2 dieną. 2015 m. balandžio 15 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją ,,Dėl priešiškumo romams Europoje ir romų genocido Antrojo pasaulinio karo metais minėjimo”, kuria pripažino istorinį romų genocido Antrojo pasaulinio karo metu faktą ir paragino visas valstybes minėti bei paskelti rugpjūčio 2 d. romų genocido diena.

 

Skleisdamas žinią apie mažai žinomą romų genocidą, Tautinių mažumų departamentas 2018 metais išleido dvi knygas, skirtas romų genocido temai. Bendradarbiaujant su Lenkų kultūros institutu, buvo išleista knyga „Esu Karolis”. Tai vaikams skirta knyga, kurioje pasakojama apie romų gyvenimą Aušvic-Birkenau nacių koncentracijos stovykloje mažo berniuko akimis. Taip pat buvo pristatyta metodinė priemonė jaunimui apie romų genocidą ,,Teisė prisiminti”, kuri buvo išleista bendradarbiaujant su Europos Taryba. Didelis dėmesys buvo skiriamas tikslinių grupių mokymui. Buvo organizuoti seminarai mokytojams ,,Romų tautinės mažumos istorija: nuo atsiradimo Europoje iki XX amžiaus genocido”, Marijampolėje, Šalčininkų ir Ukmergės rajonuose, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 120 mokytojų. Lietuvos romų jaunimui ir žmogaus teisių aktyvistams buvo organizuoti mokymai apie romų genocidą ir žmogaus teises.

 

Departamentas laikosi nuomonės, kad Tarptautinės romų genocido dienos įtraukimas į Atmintinų dienų sąrašą taptų reikšmingu įvykiu visai Lietuvos romų bendruomenei, skatintų tarpkultūrinį dialogą, integraciją bei mažintų diskriminaciją visuomenėje.

h5jangoveli245

h5jangoveli245 wrote 119596 posts

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>