TARYBOJE MINISTRAI PRISTATYS LIETUVOS PIRMININKAVIMO PRIORITETUS ŠVIETIMO, JAUNIMO, KULTŪROS IR SPORTO SRITYSE
                 LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA
                 PIRMININKAVIMO ES TARYBAI DEPARTAMENTO
KOMUNIKACIJOS SKYRIUS
 
J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511 Vilnius
Tel. (+370 5) 259 2255, mob. tel. +370 699 18453; faks. (+370 5) 231 3090;
el. p. espirmininkavimas@urm.lt
 
 
PRANEŠIMAS SPAUDAI
 
TARYBOJE MINISTRAI PRISTATYS LIETUVOS PIRMININKAVIMO PRIORITETUS ŠVIETIMO, JAUNIMO, KULTŪROS IR SPORTO SRITYSE
 
Gegužės 16-17 d. Briuselyje vyksiančiame Švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto tarybos posėdyje dalyvausiantys vidaus reikalų ministras Dailis Alfonsas Barakauskas, kultūros ministras Šarūnas Birutis, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė ir švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis pristatys savo srities Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetus ir nuo š. m. liepos 1 d. numatomus svarbiausius darbus. 
 
Taryboje ministrai skirs dėmesį aktualiems švietimo kokybės, jaunimo užimtumo, aukštojo mokslo klausimams, aptars, kaip užtikrinti lygias teises į aukštąjį mokslą visiems visuomenės nariams bei sudaryti galimybes profesionaliems sportininkams integruotis į darbo rinką, dalyvaus pirmininkaujančios Airijos rengiamuose politiniuose debatuose su aukšto lygio ekspertais.
 
Pirmąją Tarybos dieną ministrai politiniuose debatuose aptars mokymo kokybės svarbą mokinių pasiekimams, pasidalins patirtimi apie praktines iniciatyvas užtikrinant aukščiausią pedagogo profesinės veiklos kokybę ir siekiant geresnių mokymosi rezultatų. Debatuose pasisakys ir du kviestiniai svečiai – Europos švietimo profesinių sąjungų organizacijos (ETUCE) Mokslo komiteto prezidentė Christine Blower ir Suomijos tarptautinio mobilumo ir bendradarbiavimo centro direktorius Pasi Sahlbergas.
 
Numatoma priimti Tarybos išvadas dėl aukštojo mokslo socialinio aspekto – vienodų teisių užtikrinimo visų visuomenės grupių atstovams siekti aukštojo mokslo ir įgyti darbo rinkai reikalingus aukšto lygio įgūdžius ir kompetencijas, tobulėti asmeniškai ir profesiškai, skatinant socialinį solidarumą ir pilietiškumą.
 
Jaunimo klausimams skirtoje Tarybos dalyje bus aptariami jaunimo užimtumo ir socialinės įtraukties, darbo su jaunimu kokybės užtikrinimo klausimai. Pirmininkaujanti Airija į politikos debatus pakvietė pasisakyti Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (Eurofound) tyrimų vadovą Maksimilianą Mascherini ir Efektyvių paslaugų centro atstovą iš Airijos Johną Bamberį.
 
Antrąją Tarybos dieną, gegužės 17-ąją, kultūros ministras Šarūnas Birutis dalyvaus politiniuose debatuose apie kultūros vaidmenį ES išorės santykiuose ir neformalioje ministrų diskusijoje su Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes, atsakinga už skaitmeninę darbotvarkę.
Pirmininkaujanti Airija sieks bendro Tarybos požiūrio dėl Europos Kultūros sostinių 2020-2033 m. ir ministrų pritarimo Tarybos sprendimui dėl Europos kultūros sostinių 2017 ir 2018 m.
 
Sporto klausimams skirtoje Tarybos dalyje tikimasi priimti išvadas dėl sportininkų dvejopo pobūdžio profesinės veiklos, siekiant sudaryti galimybes profesionaliems sportininkams derinti sportinę karjerą su įgyjamu išsilavinimu ir darbu kitoje srityje. Pirmininkaujančios Airijos rengiami ministrų politiniai debatai kovos su dopingu klausimu bus skirti aptarti, kaip valdžios institucijos bei sporto organizacijos gali kovoti su vis tobulėjančiais dopingo vartojimo sporte būdais. Debatuose pakviestas dalyvauti ir JAV ekspertas, antidopingo agentūros vadovas Trevis Taigartas. Pirmininkaujanti Airija šia tema taip pat rengia ministrų diskusiją (struktūrinį dialogą) su sporto organizacijomis.
 
 
 
 
 
Daugiau informacijos:
Rasa Jakilaitienė, Pirmininkavimo ES Tarybai atstovė spaudai Lietuvoje
Mob. tel. +370 699 13650; tel. (+370 5) 236 2422; el. paštas: rasa.jakilaitiene@urm.lt
 
Andrius Grikienis, Pirmininkavimo ES Tarybai departamento Komunikacijos skyriaus vedėjas
Mob. tel. +370 699 18453; tel. (+370 5) 259 2255; el. paštas: espirmininkavimas@urm.lt