Susisiekimo ministerijos darbotvarkė 2013 m. gegužės 20–27 d.
 
Gegužės 20 d. 10-12 val. Susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius dalyvaus Vyriausybės pasitarime.
 
Gegužės 20 d. 9.30-18.30  val. Susisiekimo viceministras Vladislavas Kondratovičius dalyvaus Lietuvos ir Kazachstano tarpvyriausybinės komisijos posėdyje, kuriame bus pasirašytas protokolas dėl bendradarbiavimo ir konteinerinio traukinio トSaulė” projekto plėtros (Astana, Kazachstanas). 
 
Gegužės 20 d. 15 val. Viceministras Saulius Girdauskas pirmininkaus posėdžiui, kuriame bus aptariama Estijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Suomijos bendra deklaracija トDėl トRail Baltica” bendros įmonės steigimo ir bendradarbiavimo” (Susisiekimo ministerija, 219 kab.) .
 
Gegužės 21 d. 10 val. Susisiekimo ministerijos kancleris Tomas Karpavičius dalyvauja ministerijų atstovų pasitarime (Vyriausybės rūmai).
 
Gegužės 21 d. 9-12 val. Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento direktorius Saulius Kerza ir Strateginio planavimo skyriaus vedėja Zita Dubickienė dalyvaus 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos komisijos posėdyje (Viešbutis トŠarūnas”, Vilnius). 
 
Gegužės 22 d. 8-17 val. Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento direktorius Saulius Kerza ir Kelių transporto skyriaus vedėjas Jaunius Jasiūnas dalyvaus Tarptautinio transporto forumo kasmetiniame susitikime (Leipcigas, Vokietija).
 
Gegužės 22 d. 12.30 val. Susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius dalyvaus Vyriausybės posėdyje. 
Gwgužės 22 d.
 
Gegužės 23 d, d. 10-12 val. Strateginio planavimo skyriaus vedėja Zita Dubickienė dalyvaus pasitarime dėl Dvynių programos projektų įgyvendinimo (J. Tumo-Vaižganto g. 2). 
 
Gegužės 23 d. 14 val. Strateginio planavimo skyriaus vedėja Zita Dubickienė dalyvaus Projekto トES struktūrinių fondų lėšų, skirtų kelių sektoriaus projektams įgyvendinti, planavimo ir efektyvumo vertinimas” priežiūros komiteto posėdyje (Susisiekimo ministerija, 219 salė). 
 
Gegužės 24 d. 10-16  val.  Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vedėja Aušra Kumetaitienė dalyvaus ES Tarybos Telekomunikacijų ir informacinės visuomenės darbo grupės posėdyje dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo (Briuselis,  Belgija).