Suomijos ir Lietuvos darbotvarkė – bendri tikslai, ilgalaikiai projektai
Antradienį Ministras Pirmininkas Algirdas  Butkevičius susitiko su Lietuvoje viešinčiu Suomijos Prezidentu Sauli Vainamo Niinisto. Susitikime  aptarti  dvišaliai santykiai, Šiaurės ir Baltijos šalių  bendradarbiavimas, Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai prioritetai.
 
Pažymėta, kad pastaraisiais metais abi šalis sieja itin glaudūs ir intensyvūs ryšiai. „Džiaugiamės, kad Suomija yra lyderių pozicijose tarp užsienio investuotojų Lietuvoje. Turime ir toliau skatinti mūsų šalių ekonominį bendradarbiavimą“, – teigė premjeras A. Butkevičius.
 
Aptariant investicijų plėtrą Lietuvoje, prisiminta, jog Suomijos verslininkai buvo tarp pirmųjų, įžengusių į Lietuvos rinką iškart po nepriklausomybės atkūrimo. Jau du dešimtmečius čia sėkmingai veikia „Neste“ kompanija, o pastaraisiais metais verslą išplėtojo ketvirta pagal dydį pasaulyje šilumos gamybos korporacija „Fortum“.
 
Ministras Pirmininkas A. Butkevičius papasakojo apie naujus energetikos projektus, kuriais siekiama  diversifikuoti  energijos  šaltinius, mažinti paslaugų kainas gyventojams.
 
Pokalbio metu didelis dėmesys skirtas europinei darbotvarkei. Lietuvos Vyriausybės vadovas supažindino Suomijos Prezidentą su pirmininkavimo ES Tarybai prioritetais. „Esame pasirengę vykdyti savo pareigą, tam intensyviai ruošėmės. Koncentruosimės į efektyvumą ir rezultatyvumą. Dirbsime finansinio stabilumo, augimo ir užimtumo bei atviros kaimynystės klausimais, taip pat daug dėmesio skirsime energetinio saugumo, ES išorinių sienų apsaugos bei ES Baltijos jūros regiono strategijos klausimams. Būtina grąžinti pasitikėjimą Europos rinkomis, vystant ekonomiką, siekiant fiskalinės darnos ir stabilumo. Savo jėgas nukreipsime į ekonomikos valdymą, ES fiskalinės sutarties įgyvendinimą. Europa turi būti patikima“, – sakė Ministras Pirmininkas A.Butkevičius.
 
Lietuvos Vyriausybės vadovas akcentavo ir glaudesnį Rytų partnerystės šalių bei Europos Sąjungos bendradarbiavimą. Šiuo tikslu lapkričio 28–29 Vilniuje vyks Rytų partnerystės valstybių viršūnių susitikimas, kuriame ir bus aptariami visi su Rytų šalių ir Europos bendradarbiavimu susiję klausimai.
 
Suomijos Prezidentas palinkėjo Lietuvai sėkmės pirmininkaujant ES, prisidedant prie bendros saugumo ir gynybos politikos stiprinimo bei formavimo. Suomija remia Ukrainos asociacijos sutartį, kurią  planuojama pasirašyti šį rudenį Vilniuje.
 
Pokalbio metu premjeras pažymėjo, jog Lietuva labai vertina Suomijos paramą, Lietuvai kandidatuojant į Jungtinių Tautų saugumo Tarybos nenuolatines nares 2014–2015 metais ir tikisi, jog Suomija taip pat palaikys mūsų šalies kandidatūrą į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos nares.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija