SUFORMUOTA PIRMININKAVIMO EUROPOS SĄJUNGOS TARYBAI SAVANORIŲ KOMANDA
 
                 LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA
                 PIRMININKAVIMO ES TARYBAI DEPARTAMENTO
Užsienio reikalų ministerija baigė formuoti Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai savanorių komandą. Atrankoje dalyvavo apie 500 kandidatų, iš kurių buvo atrinkta 80.
Pageidavimą padėti pirmininkavimo renginių metu pareiškė norą tiek studentai, moksleiviai, tiek vyresni, jau dirbantys asmenys.
Lietuvos aukštosios mokyklos taip pat buvo raginamos skatinti studentus dalyvauti savanorystės programoje. Į kvietimą atsiliepė Vilniaus universitetas, su kuriuo bendradarbiavimo sutartis dėl studentų savanoriškos veiklos Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai laikotarpiu buvo pasirašyta kovo 27 d., ir Vytauto Didžiojo universitetas, su kuriuo sutartis pasirašyta balandžio 30 d. Universitetai įsipareigojo rekomenduoti savo studentams dalyvauti savanorystės programoje.
Savanoriai talkins organizuojant pirmininkavimo renginius, pasitinkant atvykstančius svečius oro uoste, jie padės užtikrinti sklandžią renginių eigą konferencijų centruose.
Pagrindiniais savanorių atrankos kriterijais buvo užsienio kalbų mokėjimas, savanorystės patirtis, domėjimasis ES aktualijomis. 
Pirmieji 20 savanorių jau talkino per Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai logotipo pristatymo šventę gegužės pradžioje.
 
 
 
Daugiau informacijos:
Rasa Jakilaitienė, Pirmininkavimo ES Tarybai atstovė spaudai Lietuvoje
Mob. tel. +370 699 13650; tel. (+370 5) 236 2422; el. paštas: rasa.jakilaitiene@urm.lt
 
Andrius Grikienis, Pirmininkavimo ES Tarybai departamento Komunikacijos skyriaus vedėjas
Mob. tel. +370 699 18453; tel. (+370 5) 259 2255; el. paštas: espirmininkavimas@urm.lt