Studentų parengta knyga supažindins visuomenę su tarpukario Lietuvos studentų korporacijų gyvenimu
Vilniaus Universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) studentų korporacija トRePublica” pristato knygą トLietuvių studentų korporacijos tarpukariu”. Knyga siekiama supažindinti Lietuvos visuomenę su tarpukario Lietuvos studentų korporacijomis – jų ištakomis, kasdiene veikla, indėliu į universiteto, visuomenės ir politinį gyvenimą tarpukario Lietuvoje.
Knygos pristatymas įvyks gegužės 28 dieną, antradienį, 18:30, VU TSPMI 402 auditorijoje. Pristatymo metu be knygos autorių, kurie pristatys trumpus pranešimus, pasisakys ir recenzentas doc. dr. Algimantas Jankauskas bei Lietuvos istorijos instituto direktorius Rimantas Miknys.
Ši knyga – kelerius metus VU TSPMI studentų vykdyto korporacijų tyrimo rezultatas. Rengdami knygą studentai gilinosi į archyvinių fondų bylas, dar gyvų korporacijų narių atsiminimus, tarpukario periodinius leidinius. Prie knygos ruošimo prisidėjo ne tik トRePublica”, bet ir kitos Lietuvos studentų korporacijos.
トTarpukario studentiškos korporacijos savo veikla įkūnijo bendruomeniškumo, tradicijų sekimo ir perdavimo, darbo Lietuvos gerovei dvasią. Jos tikrai gali būti bendruomeniškumo pavyzdžiu tiek dabartinėms studentų korporacijoms, tiek kitoms visuomenės grupėms”, – apie knygoje aptariamas korporacijas atsiliepia VU TSPMI dėstytojas A.Jankauskas.
Studentų korporacijos yra akademinės organizacijos, turinčios savo hierarchinę struktūrą, simboliką, tradicijas ir principus. Tarpukariu Lietuvoje veikė 63 studentų korporacijos, dažniausiai susiburdavusios profesiniu pagrindu. Vėliau sovietmečiu jos buvo uždraustos. Nepriklausomoje Lietuvoje veikia 11 atkurtų tarpukario ir naujai susibūrusių korporacijų, tarp kurių be トRePublicos” yra Tautinė Lietuvių  studentų Korporacija “Neo-Lithuania”, Studentų skautų korporacija “Vytis” ir Akademinė skaučių draugovė, VU Istorijos fakulteto studentų korporacija “Tilia”, Studentų korporacija “Fraternitas Lituanica”, Lietuvos šaulių studentų korporacija Saja.
Knygos leidybą iš dalies finansavo Lietuvos mokslo taryba.
Kontaktinis asmuo:
Justė Adakauskaitė
El. paštas: juste.adakauskaite@gmail.com
Mob. tel.: +370 611 56442
www.republica.lt