STT pranešimas

STT pranešimas

STT: Pateikti pasiūlymai dėl skaidresnio socialinių programų projektų konkursų organizavimo ir vykdymo

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai atliko korupcijos rizikos analizę Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (SADM) ir Jaunimo reikalų departamente prie SADM socialinių programų projektų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, konkursų organizavimo ir biudžeto lėšų skyrimo pareiškėjams srityse.

STT atkreipė dėmesį, kad socialinės apsaugos organizacijų rėmimo srityje, vykdant konkursus, taikoma skirtinga valstybės biudžeto lėšų skirstymo praktika, trūksta aiškumo, kokie sprendimai turėtų būti priimami, kai visų finansuotinų veiklų poreikis viršija turimas lėšas, tokiu atveju komisijos savo nuožiūra skirsto tam tikrai priemonei skirtą finansavimą.

STT korupcijos prevencijos pareigūnai nustatė, kad iki šiol nesukurtas mechanizmas, kuris užtikrintų, kad tie patys projektai nebūtų finansuojami kelis kartus. Nustatyta rizika, kad biudžeto lėšomis gali būti pakartotinai ar dvigubai finansuojami tam tikri projektai ar atskiros jų identiškos veiklos. SADM raginamas apsvarstyti dvigubo ir pakartotinio finansavimo skyrimo rizikos valdymo galimybes ir įdiegti atitinkamas kontrolės priemones.

STT rekomenduoja SADM atskirti funkcijas teisinio reglamentavimo rengimo, konkursų organizavimo ir administravimo srityse, o ministerijai, kaip politiką formuojančiai įstaigai, nustatinėti aiškius tam tikro laikotarpio finansavimo prioritetus, kurie negalėtų būti keičiami organizuojant atskirus konkursus. Išvadoje taip pat siūloma mažinti konkursų komisijų nariams suteiktą diskrecijos teisę skirstant valstybės biudžeto lėšas, taip pat griežtinti paraiškas vertinančių ekspertų paslaugų kokybės užtikrinimo procedūras.

h5jangoveli245

h5jangoveli245 wrote 119597 posts

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>