Steigiama Finansų direktorių asociacija
 
Lietuvoje steigiama įmonių finansų vadovus jungianti profesinė organizacija – Finansų direktorių asociacija. Steigiamasis asociacijos susirinkimas vyks gegužės 23 d. Trakuose rengiamoje “Finansų direktorių konferencijoje 2013”.
 
Finansų direktorių asociacija steigiama siekiant plėtoti finansų vadovams svarbias veiklos kryptis: suvienodinti finansų vadovo funkcijų supratimą Lietuvos mastu, dalytis patirtimi ir specifinėmis finansų valdymo žiniomis, paskatinti įmonių valdymui svarbių įstatymų pakeitimų inicijavimą ir jų įgyvendinimą, didinti Lietuvos finansų vadovų kompetenciją.
 
“Aktyvūs finansų direktoriai, kurie jau ne pirmi metai susitinka kasmetinėje Finansų direktorių konferencijoje, išreiškė mintį įsteigti juos vienijančią profesinę asociaciją. Ši idėja dabar ir bus pradėta įgyvendinti, tad finansų vadovai turės dar daugiau galimybių tarpusavyje bendrauti bei keistis gerąja patirtimi”, – sako steigiamojo Finansų direktorių asociacijos susirinkimo organizatorė Vida Čiuberkienė-Kumpikienė.
 
Susirinkimo metu bus priimtas sprendimas įsteigti Finansų direktorių asociaciją ir užregistruoti pirmieji į asociaciją stojantieji nariai.
 
Steigiamasis Finansų direktorių asociacijos susirinkimas vyks gegužės 23 d. “Finansų direktorių konferencijos 2013” pabaigoje.
 
Penktojoje metinėje “Finansų direktorių konferencijoje 2013” pagrindinis dėmesys bus skirtas verslo ir finansų rizikos valdymui. Profesiniame renginyje finansininkai aptars rizikos valdymo pamokas, aktualiausius mokesčių rizikos veiksnius. Konferencijoje bus pristatytas praktinis pavyzdys, kaip finansines rizikas valdo didmeninės prekybos įmonių grupė, kokias monitoringo priemones naudoja, kaip kontroliuoja nutolusius filialus.
 
Konferencijoje ekspertai apžvelgs komunikacijos rizikas organizacijoje ir derybų įgūdžių svarbą, taip pat finansų vadovų karjeros planavimo iššūkius: kokių kompetencijų ir požiūrio pokyčių reikia tapus įmonės valdybos nariu.
 
Išsami “Finansų direktorių konferencijos 2013” programa skelbiama Vilniaus konferencijų centro interneto svetainėje www.vcc.lt.
 
Konferencija ir steigiamasis asociacijos susirinkimas vyks gegužės 23 d. viešbutyje “Margis”, Trakų r.
 
 
Apie Vilniaus konferencijų centrą
 
Vilniaus konferencijų centras (www.vcc.lt) – verslui skirtų projektų organizatorius. Kompanija savo iniciatyva ir klientų užsakymu rengia konferencijas bei seminarus, kurių tikslas – sudaryti galimybes dalyviams efektyviai plėtoti verslo ryšius, užmegzti naujų kontaktų, apsikeisti naudinga informacija.