Statistika 2013 m. sausio-balandžio mėn.
 
Per 2013 m. sausio-balandžio Klaipėdos uoste ir Būtingės terminale krauta 15,3 mln. t jūrinių krovinių, bendras krovos pokytis sudarė +10,1 proc., palyginus su 2012 m. tuo pačiu laikotarpiu. Klaipėdos uoste nagrinėjamu laikotarpiu krauta 12,1 mln. t, pokytis sudarė +8,1 proc. arba +0,9 mln. t, o Būtingės terminale – 3,2 mln. t krovinių, pokytis +18,1 proc. arba +0,5 mln. t.
Didžiausias krovinių augimas pagal apimtį per 2013 m. sausio-balandžio mėn, palyginus su 2012 m. sausio-balandžio mėn., Klaipėdos uoste pasiektas dėl išaugusios biriųjų ir suverstinių krovinių krovos (padidėjimas siekia 21,3 proc., palyginus su tuo pačiu 2012 m. laikotarpiu), iš kurių gausiai buvo kraunami žemės ūkio produktai (+681,5 tūkst. t), cukraus žaliavos (birios) (+148,3 tūkst. t), natūralios ir cheminės trąšos (+132,1 tūkst. t) bei pirminės ir apdorotos naudingosios iškasenos, statybinės medžiagos (+122,7 tūkst. t).
Analizuojant pagal kitas krovinių grupes, skystųjų krovinių prieaugis sudarė 11,1 proc., kurių Klaipėdos uoste ir Būtingės terminale perpilta 7 140,9 tūkst. t. Šioje krovinių grupėje ženklus augimas stebimas visuose krovinių rūšyse: žalia nafta (+18,1 proc. arba +490,1 tūkst. t), natūralios ir cheminės trąšos (skystos) (+29,3 proc. arba +134,4 tūkst. t) naftos produktai (+3,2 proc. arba +100,0 tūkst. t), cukraus žaliava (melasa) (+11,3 proc. arba +4,4 tūkst. t). Generalinių krovinių krovos sumažėjimas apie 4,2 proc. pastebimas Klaipėdos uoste nuo metų pradžios. Iš viso jų krauta 3 410,9 tūkst. t (22,3 proc. bendros Klaipėdos uosto krovos). Generalinių krovinių grupėje augo šaldytų krovinių krova (krauta 89,0 tūkst. t, pokytis +7,2 proc. arba +6,0 tūkst. t) ir ro-ro skaičiuojant jų krovą vienetais (perkrauta  81 163 vnt., pokytis +0,5 proc. arba +377 vnt.), o sumažėjimas užfiksuotas likusiuose šiai krovinių grupei priklausančių kroviniuose: -0,3 proc. ro-ro skaičiuojant pagal tonažą (iš viso perkrauta 1 526,2 tūkst. t, pokytis -0,3 proc. arba -4,4 tūkst. t), -31,0 proc. natūralios ir cheminės trąšos (pakuotos), -11,7 proc. mediena ir miškininkystės produktai, -31,8 proc. geležies ir plieno gaminiai, metalo konstrukcijos, -1,4 proc. konteinerizuoti kroviniai (pagal tonažą), palyginus su 2012 m. tuo pačiu laikotarpiu. Konteinerizuotų krovinių krova, skaičiuojant TEU, augo ir sudarė 129 839 TEU per 2013 m. sausio-balandžio mėn. (+7,4 proc. arba +8 988 TEU).
Per 2013 m. sausio-balandžio mėn. užregistruoti 2 114 laivų įplaukimų į Klaipėdos uostą ir Būtingės terminalą, iš kurių Būtingės terminale prisišvartavo 32 laivai (+18,5 proc. arba 5 laivais daugiau, palyginus su 2012 m. sausio-balandžio mėn.). Į Klaipėdos uostą iš viso įplaukė 2 082 laivai (4,9 proc. mažiau, palyginus su tuo pačiu 2012 m. laikotarpiu), iš kurių:
– 1 466 tarptautiniai laivai (133 laivais arba 8,3 proc. mažiau, palyginus su 2012 m. sausio-balandžio mėn.),
– 616 vietinis mažasis laivas (25 laivais arba 4,2 proc. daugiau, palyginus su 2012 m. sausio-balandžio mėn.).
Keleivių per nagrinėjamą laikotarpį apsilankė 75 500, t. y. 7,2 proc. arba 5 816 keleiviais mažiau negu per 2012 m. atitinkamą laikotarpį.