STARTUOJA “RAIL BALTICA” RANGOS DARBAI
 
Vilnius, 2013 m. gegužės 21 d. Projekto “Rail Baltica” ruože nuo Lietuvos ir Lenkijos valstybių sienos iki Mockavos geležinkelio stoties pradedami europinės vėžės rekonstrukcijos darbai.
 
Šio ruožo rangos darbus atliks AB “Lietuvos geležinkeliai” antrinė įmonė UAB Geležinkelio tiesimo centras, kuri, pasiūliusi mažiausią kainą ir nurungusi tris dalyvius, laimėjo skelbtą viešojo pirkimo konkursą. Sutartis su rangovu pasirašyta š.m. balandžio 24 -ąją. Sutarties vertė – 85,3 mln. Lt be PVM.
 
UAB Geležinkelio tiesimo centras turės rekonstruoti kiek daugiau nei 13 kilometrų esamo geležinkelio ruožo (1435 mm vėžės pločio kelias), prasidedantį už Mockavos geležinkelio stoties ir pasibaigiantį Lenkijoje ties pirmąja bėgių sandūra, taip pat apie 11 km Mockavos geležinkelio stoties kelių.
 
Rangovas šiame ruože taip pat turės rekonstruoti pervažas, kelio statinius, įrengti garsą slopinančias sienutes bei aptverti visą ruožą plieninio rezgimo tinklo tvorele, siekiant apsaugoti migruojančius gyvūnus. Rekonstravus šią atkarpą keleivinių traukinių greitis padidės iki 120 km/h, o prekinių – iki 80 km per valandą.
 
AB “Lietuvos geležinkeliai” yra projekto “Rail Baltica” vykdytoja Lietuvos teritorijoje. Bendrovė šiuo metu taip pat vykdo ir kitus viešųjų pirkimų konkursus rangos darbams atlikti likusiems “Rail Baltica” ruožams iki Kauno.
 
Lietuva europinės vėžės, kurios ilgis apie 120 km, darbus iki Kauno planuoja baigti 2015-aisiais.
 
“Rail Balticaヤ – vienas iš prioritetinių Europos geležinkelių projektų, sujungsiantis Helsinkį, Taliną, Rygą, Kauną ir Varšuvą. Europos sąjungos TEN-T programos ir Lietuvos valstybės lėšomis finansuojamos dvi “Rail Baltica” projekto dalys mūsų šalies teritorijoje – europinės vėžės rekonstrukcija ir tiesimas nuo Lenkijos ir Lietuvos sienos iki Marijampolės bei esamos geležinkelio linijos rekonstrukcija nuo Šiaulių iki Lietuvos ir Latvijos sienos.
 
Daugiau informacijos:
 
Domas Jurevičius,
“Rail Baltica” projekto direkcija,
el. paštas: d.jurevicius@litrail.lt,
tel.: +370 5 269 2058, mob.: +370 610 33297.