Socialinių reikalų ir darbo komitetas siūlo tobulinti vaiko teisių apsaugos sistemą

2013 M. LIETUVA PIRMININKAUS ES TARYBAI
 
 
2013 m. gegužės 16 d. pranešimas VIR
 
Socialinių reikalų ir darbo komitetas, vykdydamas parlamentinę kontrolę ir analizuodamas situaciją vaiko teisių apsaugos srityje svarstė Valstybės kontrolės atlikto valstybinio audito ataskaitą „Ar efektyviai organizuota vaiko teisių apsauga“, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus bei Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos 2012 m. veiklos ataskaitas. Komitetas, atsižvelgdamas į šių institucijų ataskaitose pateiktas išvadas ir siūlymus bei keliuose komiteto posėdžiuose analizavęs esmines vaiko teisių apsaugos sistemos problemas, Vyriausybei ir atitinkamoms kompetentingoms institucijoms pateikė apibendrintus siūlymus dėl šios sistemos tobulinimo.
Atsižvelgdamas į tai, kad visose ataskaitose akcentuojamas paslaugų, kompleksinės pagalbos (psichologinės, socialinės, medicininės ir teisinės) vaikui įvairiose situacijose (negalia, patyčios, smurtas, socialinės rizikos šeima, tėvų skyrybos ar migracija ir t.t.) stoka, komitetas siūlo užtikrinti kompleksinių paslaugų tinklo vaikui ir jo aplinkai plėtrą, apsvarstyti galimybę dėl vieningo paslaugų tinklo vaikui ir jo šeimai šalyje sukūrimo. Taip pat komitetas didelį dėmesį skyrė vaiko padėčiai teisminiame procese, ne kartą akcentuota būtinybė spręsti psichologų dalyvavimo vaikų apklausose klausimą, siūloma paspartinti teismo psichologinių, psichiatrinių ekspertizių, kuriose dalyvauja vaikai, atlikimą. Atskiras dėmesys skirtas vaiko globos problemoms, Vyriausybei rekomenduota ieškoti efektyvių būdų vaiko globai šeimos aplinkoje skatinti, tam skiriant atitinkamą finansavimą, taip pat spręsti profesionalių globėjų įsteigimo klausimą.
Vykdydamas parlamentinę kontrolę, komitetas stebės sprendime “Dėl vaiko teisių apsaugos sistemos tobulinimo” išdėstytų rekomendacijų įgyvendinimą.
 
Parengė
Socialinių reikalų ir darbo komiteto biuro patarėja
Asta Dolmantienė (tel. (8 5) 2396822)