Siūlymui į vienos partijos vardu registruojamą kandidatų sąrašą įrašyti tik tos partijos narius bei nepartinius asmenis po pateikimo pritarta
 
2013 m. gegužės 23 d. pranešimas VIR
(iš plenarinio posėdžio)
 
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pirmasis pavaduotojas Jurgis Razma pristatė Seimo rinkimų įstatymo 37 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIP-287, Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 36 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIP-288 ir Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 34 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIP-289, kuriais siūloma, kad į vienos partijos vardu registruojamą kandidatų sąrašą galėtų būti įrašyti tik tos partijos nariai bei nepartiniai asmenys.
Seimo rinkimų įstatymą siūloma papildyti nuostata, numatančia, kad, jei įsigalioja teismo sprendimas (nutartis) dėl politinės partijos likvidavimo Vyriausioji rinkimų komisija iki rinkimų (arba pakartotinio balsavimo) dienos panaikina tokio kandidato į Seimo narius registravimą, atšaukia atitinkamos politinės partijos ar partijų koalicijos jungtinio kandidatų sąrašo paskelbimą ir priimtą sprendimą nedelsiant paskelbia Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto tinklalapyje.
Jeigu Vyriausioji rinkimų komisijos sprendimas dėl kandidato į Seimo narius registravimo ir dėl atitinkamos politinės partijos ar partijų koalicijos jungtinio kandidatų sąrašo paskelbimo atšaukimo būtų priimtas likus mažiau nei 10 dienų iki rinkimų (arba pakartotinio balsavimo), Vyriausioji rinkimų komisija nedelsdama turėtų parengti pranešimą, kuriame visuomenei būtų pateikta visa rinkimams reikšminga informacija. Šis pranešimas pirmiausiai būtų skelbiamas per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją, kitas visuomenės informavimo priemones ir Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto tinklalapyje. Vyriausioji rinkimų komisija užtikrintų, kad rinkimų komisijos šį pranešimą nedelsiant išplatintų į rinkėjų sąrašą įrašytiems rinkėjams, rinkimų komisijų būstinėse, balsavimo patalpose ir slapto balsavimo kabinose, kad būtų pašalinti  Vyriausiosios rinkimų komisijos išleisti kandidatų į Seimo narius, dėl kurių dalyvavimo rinkimuose yra priimtas šio straipsnio 6 dalyje nurodytas sprendimas, rinkimų plakatai.
Atitinkamai siūloma papildyti ir Rinkimų į Europos Parlamentą bei Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymus.
Projektams po pateikimo pritarė 49, prieš buvo 22, susilaikė 21 Seimo narys. Pagrindiniu šių klausimų svarstyme paskirtas Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, projektus siūloma svarstyti rudens sesijoje.
 
Saulė Eglė Trembo,
Ryšių su visuomene skyrius (tel. (8 5)239 6203, egle.trembo@lrs.lt)