Šiaulių universitetas ir „Toksika” pasirašė bendradarbiavimo sutartį
 
Pranešimas spaudai
2013 gegužės 23 d.
 
 
Šiaulių universitetas ir „Toksika” pasirašė bendradarbiavimo sutartį
 
Šiaulių universitetas ir „Toksika” bendradarbiaus vykdant  ekologinių tyrimų projektus.
 
 
Šiandien Šiaulių universitetas ir pavojingų atliekų tvarkymo bendrovė „Toksika” pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Šiaulių universiteto rektoriaus prof. dr. Donato Jurgaičio ir UAB „Toksika” direktoriaus Žilvino Čenkaus patvirtintoje sutartyje numatyta bendradarbiauti   plėtojant inovacinius procesus, mokslą ir studijas, užtikrinant sukaupto intelektinio potencialo ir verslo įmonės turimos bazės panaudojimą.
 
Šiaulių universiteto rektorius prof. dr. Donatas Jurgaitis pabrėžė, kad Šiaulių universitetas rengia specialistus ir vykdo mokslinę veiklą aplinkosaugos, gamtos mokslų, energetikos ir ekologiškai švarių technologijų ir kitose srityse. Šios sritys glaudžiai susijusios su pavojingų atliekų tvarkymo procesu ir būdais, taigi „Toksika” ateityje galėtų tapti studijų ir mokslo baze studentams bei mokslininkams, kurie nuspręs gilintis į atliekų tvarkymo sritį.
 
„Studentai galės atlikti praktiką, rašyti darbus, praktikoje pritaikyti studijuojant įgytas žinias planuodami savo tolesnę karjerą. Universitetui atsiveria puiki galimybė plėtoti studijų kryptis, kurios rengs aplinkosaugos ekspertus. Kvalifikuotų pavojingų atliekų tvarkymo ekspertų šiandien Lietuvos rinkoje itin trūksta”, – teigė Šiaulių universiteto rektorius.
 
Savo ruožtu UAB „Toksika” vadovas Ž.Čenkus sakė, kad įmonė stengsis pritraukti intelektualinį potencialą, kurį turi Šiaulių universitetas.  Mokslininkai ir studentai čia atliks tyrimus, mokysis naujausių atliekų tvarkymo metodų, vertins aplinkosaugos rodiklius, naudosis įmonės turimomis laboratorijomis ir rengs mokslo darbus.
 
„Pavojingų atliekų tvarkymo bendrovė yra atvira mokslininkams ir studentams – dalinsimės turima patirtimi ir žiniomis, prisidėsime rengiant aplinkosaugos profesionalus. Be to, atliktų tyrimų rezultatais dalinsimės su visuomene, organizuosime susitikimus, renginius ekologijos temomis, įtrauksime visuomenę į aplinkos saugojimo procesus”, – teigė „Toksikos” direktorius Ž.Čenkus.
 
Šiaulių universiteto ir „Toksikos” vadovai pritarė nuomonei, kad mokslo ir verslo bendradarbiavimas turės teigiamos įtakos ir studijų procesui, duos praktinės naudos visam regionui, vykdant aktyvesnę ekologinių tyrimų, švietimo programą.
 
 
Daugiau informacijos:
 
Žilvinas Čenkus
UAB „Toksika” generalinis direktorius
(85) 2040126 , (85) 2505302, z.cenkus@toksika.lt