Šiandien posėdyje Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė

Šiandien posėdyje Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė

2019-02-20

Šiandien posėdyje Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė

(bus papildyta kitais sprendimais)

– Vilniaus miesto savivaldybės meras R. Šimašius pažeidė įstatymo nuostatas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Vilniaus miesto savivaldybės meras Remigijus Šimašius pasinaudojo pareigomis asmeninei naudai gauti bei savivaldybės finansiniais ištekliais ne tarnybos tikslams, o taip pat laiku nedeklaravo privačių interesų. Tokiais veiksmais jis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus (3 straipsnio 1 dalies 3 ir 6 punktai, 6 straipsnio 1 dalies 6 punktas ir 7 straipsnio 1 dalies nuostatos).

Tyrimo duomenys rodo, kad R. Šimašius Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis parengtus vaizdo įrašus skelbė asmeninėse socialinių tinklų paskyrose. Klipus sutarties su savivaldybe pagrindu sukūrė UAB „Olegas ir storas”. Vaizdo klipais siekta gyventojams pristatyti mero veiklą, informuoti apie išspręstas problemas ir sukurtą naudą. Iš įrašų matyti, kad juose aptariami ne tik mero nuveikti darbai, bet ir ketinimai įgyvendinti projektus, o R. Šimašiaus pasiekimai gretinami su praėjusių kadencijų savivaldybės merų darbais.

VTEK vertinimu, minėtosios vaizdo medžiagos talpinimas asmeninėse mero socialinių tinklų paskyrose visuomenei sukėlė pagrįstų abejonių dėl savivaldybės lėšų panaudojimo skaidrumo. R.Šimašiui turi būti taikomi aukščiausi elgesio standartai ir dėl jo veiksmų visuomenei neturi kilti nė menkiausių abejonių.

VTEK nekvestionuoja informacijos gyventojams pateikimo svarbos ir reikšmės, mero teisė skelbti teigiamą informaciją apie savo ir jo vadovaujamos institucijos veiklą negali būti ribojama. Tačiau tokia informacija turėtų būti viešinama oficialioje savivaldybės interneto svetainėje bei oficialiuose savivaldybės socialinio tinklo paskyrose, o ne asmeninėse mero paskyrose.

Taip pat VTEK nustatė, kad R. Šimašius nesilaikė 30 kalendorinių dienų termino galiojančiam ir 3 tūkst. eurų vertę viršijančiam sandoriui deklaruoti.

Tyrimas atliktas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos atsiųsto pranešimo pagrindu bei VTEK patikrinus R. Šimašiaus privačių interesų deklaraciją.

– Atidėti Druskininkų savivaldybės mero R. Malinausko elgesio vertinimą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) atidėjo Druskininkų savivaldybės mero Ričardo Malinausko elgesio vertinimą kitam posėdžiui, kadangi nesusidarė VTEK narių balsų kvorumas sprendimui priimti.

VTEK tyrė, ar R. Malinauskas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti.

Tyrimas atliktas Vyriausiosios rinkimų komisijos persiųstos informacijos pagrindu. Pranešime buvo nurodyta, jog Druskininkų savivaldybės meras pernai spalį dalyvavo savivaldybės organizuotame Savivaldos dienos šventės renginyje. Jame R. Malinauskas, esą, galbūt gavo asmeninės naudos pasitelkdamas asociacijos – nepartinio judėjimo „Už Druskininkus” – atributiką. Meras yra šios asociacijos pirmininkas.

– Tirti Kauno miesto mero V. Matijošaičio ir tarybos nario D. Matijošaičio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė pradėti tyrimus dėl Kauno miesto savivaldybės mero Visvaldo Matijošaičio ir tarybos nario Dainiaus Matijošaičio elgesio. Toks sprendimas priimtas išnagrinėjus žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją bei gautą pranešimą.

Buvo nurodyta, kad savivaldybės tarybos šių metų vasario 5 d. posėdyje minėtieji asmenys balsavo dėl Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio specialiojo plano koregavimo bei Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamosios dalies – Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiojo plano korektūros patvirtinimo. Žiniasklaidoje taip pat buvo skelbiama informacija, esą vieno iš draustinių buferinėje zonoje bendrovė „Vici Investments”, kurios vienintelis akcininkas yra V. Matijošaitis, įsigijo žemės ir prieš savivaldybės tarybos posėdį užregistravo mažiausiai 15 sklypų. Esą, minėtajame posėdyje taryba nusprendė mažinti ir Kauno Vičiūnų vandenvietę. Teigiama, kad šioje teritorijoje vienas iš V. Matijošaičio sūnų turi nekilnojamojo turto.

Tyrimų pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimams atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

VTEK informacija

h5jangoveli245

h5jangoveli245 wrote 119596 posts

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>