Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotojo S. Šedbaro pranešimas: “Seimo narys atlyginimą turi gauti už atliktą darbą”
 
2013 m. gegužės 22 d. pranešimas VIR
 
Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas (TTK) šiandien svarstys du Seimo statuto 15 (1) straipsnio pakeitimo ir papildymo projektus, numatančius naują Seimo nario atlyginimo sumažinimo ir nemokėjimo reglamentavimą.
Pateikti du Seimo narių projektai, kurių vienas numato nemokėti Seimo nariui atlyginimo ir lėšų su parlamentine veikla susijusioms išlaidoms, jeigu jis be svarbios pateisinamos priežasties nedalyvavo visuose Seimo posėdžiuose. Antrajame projekte siūloma Seimo nariui, be svarbios pateisinamos priežasties nedalyvavusiam daugiau kaip dviejuose Seimo posėdžiuose, kuriuose iš anksto buvo numatytas ir numatytu laiku įvyko balsavimas dėl teisės aktų priėmimo, to mėnesio atlyginimą sumažinti proporcingai nedalyvautų Seimo posėdžių skaičiui.
Kaip pastebi TTK pirmininko pavaduotojas Stasys Šedbaras, iki šiol Seime nebuvo susidurta su atveju, kai Seimo narys ilgą laiką be svarbios pateisinamos priežasties nedalyvauja Seimo darbe, tokie atvejai nėra aptarti dabar galiojančiame Seimo statute.
トTokia situacija, kai Seimo narys gauna atlyginimą už darbą, kurio realiai neatlieka, neatitinka Konstitucijos, Seimo statuto nuostatų, taip pat pamatinių teisės principų – teisingumo, protingumo ir sąžiningumo. Tai kelia pagrįstą visuomenės pasipiktinimą, nes, kaip ir bet kuris kitas darbuotojas, Seimo narys atlyginimą turėtų gauti už atliktą darbą”, – sako Stasys Šedbaras.
Pasak TTK pirmininko pavaduotojo, siūlytina šiuos projektus sujungti, tobulinti ir rasti optimalų variantą. トSeimo narys privalo dalyvauti ne tik Seimo plenariniuose posėdžiuose, bet ir Seimo komitetų, komisijų posėdžiuose. Siūlysime Seimo nariui, be svarbios pateisinamos priežasties nedalyvavusiam ne tik Seimo plenariniuose, bet ir Seimo komiteto, komisijos, kurių narys jis yra, posėdžiuose, mažinti mėnesio atlyginimą  už kiekvieną praleistą posėdį”, – sako S. Šedbaras.
Turėdamas ypatingą Tautos atstovo statusą, Seimo narys turėtų vertinti jam suteiktą pasitikėjimą ir dirbti, kaip numato įstatymai. トIlgą laiką be pateisinamos priežasties nedalyvaudamas Seimo darbe, Seimo narys neatlieka savo, kaip tautos atstovo funkcijų. Todėl naujas atlyginimo mažinimo reglamentavimas yra būtinas”, – teigia parlamentaras.
Sprendimą dėl atlyginimo sumažinimo turėtų priimti Seimo valdyba, jį Seimo narys gali skųsti Seimui.
 
 
Kontaktams:
Stasys Šedbaras
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys,
Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotojas
Tel. (8 5) 239 6011
E. p. stasys.sedbaras@lrs.lt