Seimo opozicijos lyderio Andriaus Kubiliaus kalba, pasakyta spaudos konferencijoje (2013-05-27)
A. Kubilius: トNekompetencijos šioje Vyriausybėje yra ryškiai per daug”
Apie ministrę Birutę Vėsaitę ir jos keliones nebėra, ką daug kalbėti. Tikiuosi, kad Prezidentė ir Premjeras tinkamai įvertins visas aplinkybes ir priims akivaizdų sprendimą. Bandymai tęsti šią agoniją ir laukti dar kokių nors Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) sprendimų jau kenkia pačiam Premjerui ir visai koalicijai.
Jeigu Premjeras pats neras tinkamų sprendimų, tikiuosi, kad koalicijos partneriai padės Premjerui suvokti politinę realybę.
Mes šiandien baigiame derinti interpeliacijos tekstą ir rytoj surinksime reikalingą parašų kiekį. Tikiuosi, kad pačios interpeliacijos svarstyti nebeprireiks.
Tačiau negalima nematyti to, kad トministrės kelionės” reikalas yra tik dar vienas simptomas ligos, kuri per Vyriausybės veiklos pirmąjį pusmetį yra gana ryškiai atsiskleidusi.
Pirmasis simptomas – トvaldžiai viskas galima”. B. Vėsaitė yra tik charakteringiausias pavyzdys tokio veikimo, kai galvai susisukus dėl per aukštų reitingų ar savo asmeninės svarbos suvokimo, o galbūt tiesiog neatlaikant atsakomybės naštos, – yra pradedama galvoti, kad トjūra yra iki kelių”, kad galima elgtis bet kaip, daryti bet ką ir viskas トpraeis”.
Siūlymai keisti įstatymus ir viešuosiuose pirkimuose atverti milžiniškas landas korupcijai, visiškai nemotyvuotas gerai dirbančios agentūros トVersli Lietuva” vadovo atleidimas, sukėlęs milžinišką pasipiktinimą modernaus verslo, dalyvavusio ir agentūros bei valstybės santykių su verslu šiuolaikinės pertvarkos reikaluose, ir galų gale pats kelionės į Kazachstaną organizavimas, gerai žinant, kad toks naudojimasis suinteresuoto verslo paslaugomis sukels visuomenės pasipiktinimą, – visa tai rodo, kad yra tiesiog apsvaigta nuo valdžios, kai pradedama nuoširdžiai galvoti, kad tokios smulkmenos, kaip visuomenės pasipiktinimas yra tiesiog nevertos dėmesio. Tai geriausiai atspindi ministro Juozo Oleko ciniškas paaiškinimas, kad ministrės B. Vėsaitės veikla nekelia jokių problemų, nes galvojama, kad tokie ministrės Vėsaitės sukelti skandalai tik didina valdžios populiarumą, o tokia トpagerinta” kelionė į Kazachstaną tik parodo, kaip nuoširdžiai socialdemokratai tarnauja Lietuvai.
B.Vėsaitė nėra vienintelė ministrė, kurios klaidos badytų akis. Deja, nekompetencijos šioje Vyriausybėje yra ryškiai per daug…
Ši valdančiosios koalicijos krizė akivaizdžiai dar kartą parodo tai, ką mes sakėme nuo pat pradžių – į valdžią ateita nepasirengus nei žmonėmis, nei idėjomis. To pasekmė – bet koks darbas yra visiškai sustojęs, vienintelė sritis, kur kas nors daroma tariamai ryžtingai, – tai galvų kapojimas ir gerai dirbančių jaunų profesionalų keitimas savais. Daugiau turinio, sprendimų ir rezultatų nėra.
Rytoj Seimas posėdžiauja tik iki 14 val., nes daugiau nėra ką svarstyti, – Vyriausybė negeba pateikti Seimui suplanuotų įstatymų projektų.
Tokio negebėjimo dirbti nepamenu nuo pat 1992 metų, kai atėjau dirbti į Seimą.
Vyriausybė nesugeba pateikti ne tik Energetikos strategijos pataisų, kurių Seimas laukia jau nuo gegužės 15 d., nes Premjeras negali apsispręsti į kurį gilesnį stalčių paslėpti jo išgirtųjų darbo grupių išvadas energetikos ir mokesčių politikos reikaluose, bet negali išspręsti net ir tokio visiškai aiškaus dalyko, kaip Vyriausybės išvadų dėl Seime svarstomų įstatymų projektų, susijusių su skalūninių dujų paieška ir gavyba. Nors Premjeras jau senai žadėjo, kad šiuo klausimu valdančioji koalicija turės aiškią nuomonę, tačiau noriu priminti, kad ketvirtadienį po svarstymo šiems įstatymų projektams buvo pritarta tik todėl, kad mūsų frakcija balsavo トuž”. Iš valdančios koalicijos トuž” balsavo vieninteliai socialdemokratai.
Ir tai atskleidžia kitą esminį ligos simptomą – jeigu pamatiniai dalykai yra neskaidrūs, tai ir visi kiti reikalai pasidaro neaiškūs. Akivaizdu, kad valdančioji koalicija yra paralyžiuota, nes darbiečiams rūpi tik jų bylos reikalai. Tai dėl ko perspėjome, kad socialdemokratai, sudarydami koaliciją su teisiamais partneriais, turės neveiksnią koaliciją – išsipildo su kaupu. Už tokį socialdemokratų pasirinkimą brangiai moka visa Lietuva – valdžios nepriimamais sprendimais bei valstybės reputacija.
Galima spėti, kad toks valdančiosios koalicijos paralyžius tęsis tiek, kiek tęsis Darbo partijos bylos su visomis apeliacijomis nagrinėjamas. O tai vien dėl procesinių terminų gali užtrukti dar ne vieną mėnesį. Lietuvai tai yra labai brangi prabanga visa šį laiką turėti neveiksnią valdančiąją koaliciją.
Valdančiosios koalicijos neveiksnumą dar labiau stiprina aiškus lyderystės deficitas valdančiojoje koalicijoje. Ir tai yra pirmiausia socialdemokratų ir jų lyderių atsakomybės reikalas. Atrodo, kad socialdemokratų lyderystė reitinguose paralyžavo bet kokį jų gebėjimą siekti lyderystės darbuose. Socialdemokratai, panašu, jog laikosi nuostatos – kuo mažiau svarbių sprendimų jie patys priiminės, tuo aukštesni bus jų reitingai. Tokią laikyseną kažkada labai tiksliai kritiškai įvardino Margaret Thatcher sakydama, kad トjeigu esi pasiruošęs rūpintis tik savo populiarumu, tai reiškia, kad esi pasiruošęs eiti į kompromisus su bet kuo ir bet kada, ir tai reiškia, kad jokių rezultatų tau nepavyks pasiekti”. Atrodo, kad Premjeras Algirdas Butkevičius yra pasiruošęs įrodyti, kad ir šiuo klausimu M. Thatcher buvo absoliučiai teisi. Turime reitingų, bet ne darbų valdžią.
Valdanti koalicija ir ypač socialdemokratai turi suvokti savo atsakomybę. Lietuvos laukia labai svarbus išbandymas – pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai. Politinę krizę, kurią sukelia valdančiosios koalicijos nepasirengimas darbui, elementarios kompetencijos stoka, giluminės politinės problemos, kurias sukelia vieno iš koalicijos partnerių teisminės bylos, lyderystės stoka pačioje koalicijoje, – visas šias problemas išspręsti gali tik pati koalicija. Kuo ilgiau bus bėgama nuo vidinių problemų sprendimo, tuo skaudžiau jos spręsis tada, kai jas spręsti vis tiek privers gyvenimas. Lietuvai reikia darbų, o ne paralyžuotos ir neveiksnios koalicijos.
Gyvenimas ne vieną kartą yra įrodęs, kad išpūsti burbulai galų gale sprogsta. Ar jie būtų burbulas apie koalicijos gebėjimą dirbti ir per tris mėnesius tariamai nuveiktus didesnius darbus nei kitos Vyriausybės nuveikė per visus ketverius metus, ar apie kitus išpūstus reikalus. Praėjusį penktadienį Lietuvą pasiekė svarbi žinia, kad トRosatom” nusprendė peržiūrėti Kaliningrado atominės elektrinės projekto planus, nes iki šiol neturi atsakymų, kur būtų pardavinėjama pagaminta elektra, ir kaip pati atominė būtų sujungta su Rusijos elektros tinklais. Ir nors kol kas skelbiama, kad bus siekiama tiesiog perplanuoti elektrinę ir ten statyti dvigubai mažesnius reaktorius ar net povandeniniuose laivuose naudojamus vadinamuosius mažuosius reaktorius, bet iš esmės tai reiškia Kaliningrado AE projekto stabdymą neribotam laikui. Ligšiolinė Lietuvos kategoriška strateginė laikysena nesutikti su šiuo projektu iš esmės pasiteisino – Lietuva gali turėti vilčių, kad nebus amžiams paversta Rusijos energetinių ambicijų ir nesaugios energetinės ekspansijos įkaitė. Lietuva ir toliau turi likti nuosekli priešindamasi nesaugių elektrinių Kaliningrade ar Astrave statyboms. Ir taip pat turime įsidėmėti Suomijos Prezidento žodžius, pasakytus lankantis čia, Lietuvoje, – Suomija planuoja statyti dar du naujus reaktorius, nes jeigu Suomija to nedarys, Rusija pastatys tokias elektrines ant Suomijos sienos.
Todėl pasinaudodamas proga noriu pakviesti valdančiąją koaliciją nebedelsti ir bent jau iki liepos 1 d. pasirašyti politinių partijų susitarimą dėl darbų elektros energetikos sektoriuje. Opozicija šiam politinių partijų susitarimui iš esmės pritaria.