Seimo nario A. Paulausko pranešimas: parlamentaras siūlo palengvinti piliečių įstatymų leidybos galimybes
 
2013 m. gegužės 21 d. pranešimas VIR
 
Seimo Darbo partijos frakcijos narys Artūras Paulauskas, kartu su dar 36 parlamentarais, pateikė Seimui svarstyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 68 str. pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo piliečiai, pasinaudodami įstatymų leidybos iniciatyvos teise, turėtų  galimybę Seimui teikti įstatymų projektus, pasirašytus 25 tūkst. Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę.
Pagal dabar galiojančius teisės aktus, įstatymų leidybos iniciatyvos teisė suteikiama 50 tūkst. rinkimų teisę turinčių piliečių (68 str. 2 d.), pasirašiusių po teikiamu įstatymo projektu.
トSiūlydamas taisyti Konstituciją siekiu, kad piliečiai turėtų realią galimybę išreikšti savo nuomonę, siūlyti įstatymų projektus Seimui. Dabartinis teisinis reglamentavimas, kai norint pateikti Seimui įstatymo projektą yra būtina surinkti 50 tūkst. piliečių parašų, tautos valios pareiškimą daro neįmanomą. Prie to taip pat prisideda apsunkinta parašų rinkimo tvarka”, – situaciją komentavo A. Paulauskas.
Pasak parlamentaro, dabar galiojantis piliečių parašų skaičiaus reikalavimas neskatina piliečių imtis aktyvių veiksmų ir yra neatitinkantis Lietuvos demografinės situacijos. Kaip pavyzdį A. Paulauskas įvardijo kitas Europos Sąjungos šalis, kuriose reikalavimai ne tokie griežti.
トAustrijoje įstatymų iniciatyvos teisė priklauso 100 tūkst. balsavimo teisę turinčių asmenų, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad Austrijoje gyvena daugiau nei 8,3 mln. gyventojų. Italijoje įstatymų leidybos iniciatyvos teisė suteikta 50 tūkst. balsavimo teisę turinčių asmenų, šioje šalyje gyvena virš 60 mln. gyventojų. Latvijoje iki 2015 m. gruodžio 1 d. įstatymų leidybos iniciatyvos teisę turi 30 tūkst. rinkėjų, nors šalyje gyvena 2,25 mln. gyventojų. Kurdami teisinę valstybę negalime riboti piliečių iniciatyvos nepagrįstais reikalavimais. Siekiu palengvinti piliečiams galimybę įgyvendinti savo suverenitetą tiesiogiai įsitraukiant į teisėkūros procesą, stiprinti tiesioginę demokratiją. Gal bent taip mūsų piliečiai taps aktyvesni ir labiau įsitrauks į valstybės valdymą”, – projekto pateikimo tikslus aiškino Seimo narys A. Paulauskas.
Konstitucijos 68 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad 50 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę, gali teikti Seimui įstatymo projektą ir jį Seimas privalo svarstyti.
 
Seimo Darbo partijos frakcija, tel. (8 5) 239 6956