Seimo LSDP frakcijos narys J. Olekas: 1863 m. sukilimas įkvepia mūsų jaunus žmones realizuoti save Lietuvoje
 
„1863 m. sukilimas reprezentuoja bendražmogiškąsias vertybes, kurios aktualios ir tuomet, ir šiandien. Tai  – laisvės idealai, kad žmonės, ypač jauni, turėtų galimybes išreikšti ir realizuoti savo talentus čia, Lietuvoje. Tai – socialinis teisingumas, kad tiems, kuriems reikia pagalbos, silpnesniesiems, nuskriaustiesiems, būtume kaip sesės ir broliai. Todėl 1863 m. sukilimo dalyviai šiandien įkvepia mus, kad mūsų visuomenė būtų tokia, jog negalvotumėme tik apie savo sėkmę, pelną ar karjerą“, – teigė Seimo narys, Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas spaudos konferencijoje Seime, skirtoje 1863 metų sukilimo 150-mečiui paminėti.
 
J. Oleko tvirtinimu, „1863 m. sukilime daugiausia dalyvavo jauni žmonės, turėję kovoti su ginklu. Šiandien mūsų jauni žmonės turi kovoti kompiuteriais, savo žiniomis, idėjomis, kad įsitvirtintų konkurencingame pasaulyje. Linkiu, kad 1863 m. sukilimas būtų kaip įkvėpimas mūsų jauniems žmonėms grįžti į Lietuvą ir kurti čia“.
 
Spaudos konferencijoje dalyvavęs Paberžės klebonas Skaidrius Kandratavičius kalbėjo: „2013 metai paskelbti tikėjimo ir 1863 m. sukilimo jubiliejaus metai. Linkiu, kad mums šie metai nebūtų vien ekspoziciniai, parodomieji, bet kad tai būtų tikrų vertybių, už kurias kovojo 1863 m. sukilimo dalyviai ir kunigas A. Mackevičius, metai“.
 
„Linkiu dvasios pakilimo, sąmonės revoliucijos, pasitikėjimo tarp visuomenės ir valdžios, visuomenės ir kariuomenės, pasitikėjimo tarp mūsų visų, tarp skirtingų tautų ir visuomenės sluoksnių, kaip 1863-aisais.  Todėl šiandien turime priešintis bet kokių formų priespaudai prieš vargstančius, marginalizuotus, diskriminuojamus žmones, kad mūsų žodžiai nesiskirtų nuo darbų“, – sakė jis.
 
Pasak J. Oleko, „Lietuvos istorija pažymėta skaudžiomis, bet kilniomis kovomis. 1863 m. sukilimas simbolizuoja mūšį už žmonių laisvę ir teises, už Lietuvos nepriklausomybę. Sukilimo didvyriai ir didmoterys mums parodė visuomenės ir tautų solidarumo galią, kai prieš carinį režimą sukilo skirtingi sluoksniai ir tautos Lietuvoje ir Lenkijoje. Tai ir šiandien vienija mus, siekiant mūsų piliečių gerovės ir laimės“.
 
Spaudos konferencija Seime – tai įžanga į savaitgalį Paberžėje (Kėdainių r.) vyksiančių renginių ciklą. 1863 m. sukilimas prasidėjo kunigo A. Mackevičiaus iš Paberžės sakyklos pasakyta uždegančia kalba, paskatinusia įvairių luomų susivienijimą prieš carinę okupaciją.
 
Savaitgalį Paberžėje vyks karo rekonstruktorių iš įvairių šalių surengta kautynių inscenizacija, veiks
improvizuota sukilėlių stovykla, šiuolaikinės Lietuvos kariuomenės technikos paroda, koncertuos karinio orkestro ir folkloro kolektyvai.
 
Buvusioje Abiejų Tautų Respublikoje (Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės)  1863 metais sukilę įvairūs visuomenės luomai nevienodai įsivaizdavo ką ir kaip nori pasiekti, bet pagrindinis sukilimo tikslas buvo – atkurti per 1772, 1793 ir 1795 metų padalijimus sunaikintą Abiejų Tautų Respubliką. Lenkijoje sukilimas prasidėjo 1863 metų sausį, o Lietuvoje – 1863 metų vasarį. Lietuvoje sukilėliams vadovavo  karininkai, bajorai ir keli kunigai. Garsiausi vadai sukilėlių vadai buvo Konstantinas Kalinauskas, Zigmantas Sierakauskas ir Antanas Mackevičius. Carinės Rusijos kariuomenė sukilimą galutinai numalšino 1864 metais. Sukilimo malšinimui vadovavo Vilniaus generalgubernatorius Michailas Muravjovas, dėl savo žiaurumo pramintas Koriku.
 
Paberžės renginių programa, skirta 1863 m. paminėjimui:
Gegužės 19 d. , sekmadienis, Paberžė, Kėdainių r.
 
12.00 Šv. Mišios Paberžės Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje. Mišiose gieda Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos choras „Kariūnas“
 
13.00 Inscenizuotas 1863 metų sukilimo epizodo atkūrimas: kunigo Antano Mackevičiaus manifestas, sukilėlių palaiminimas ir išėjimas kovon, ginkluoto susidūrimo rekonstrukcija. Dalyvauja Lietuvos ir užsienio karo istorijos klubai su to meto apranga ir ginkluote, epizodą komentuoja Vytauto Didžiojo karo muziejaus atstovai.
 
13.30  Minėjimas Paberžės aikštėje, pagerbiant Lietuvos partizanus, 1863 metų sukilimo dalyvius ir visų laikų Laisvės kovotojus:
             – oficiali minėjimo pradžia;
             – paminklinio akmens su 1863 metų sukilimo herbu atidengimas;
             – oficialiųjų asmenų kalbos;
             – senovinio pabūklo salvės, kurios skiriamos:
•                          Lietuvos laisvei ir nepriklausomybei;
•                          Lietuvos partizanams ir visiems Laisvės kovotojams;
•                          1863 metų sukilimo 150-osioms metinėms.
             – gėlių padėjimas;
•                          Išnešamos gėlės, kurios visų vardu bus padėtos ant sukilėlių kapų Paberžės kapinėse (trys GSK kariai išneša gėlių kompozicijas)
•                          Išnešamos gėlės, kurios bus padėtos prie simbolinio sukilėlių kalnelio, šalia 1863 muziejaus (gėles neša GSK karys, iš paskos prie sukilėlių kalnelio eina visi renginio dalyviai)
                             Dalyvauja Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopa, Lietuvos kariuomenės orkestras, Lietuvos šaulių sąjungos atstovai su LLKS vėliavomis, KASP kariai su senoviniu pabūklu.
 
14.30   Jungtinė Lietuvos kariuomenės meno kolektyvų ir Kėdainių krašto folkloro kolektyvų programa: Dalyvauja Lietuvos kariuomenės orkestras, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos choras „Kariūnas“ ir Kėdainių krašto folkloro kolektyvai. Programos metu parodomuosius veiksmus demonstruos Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopa.
 
Tolesnėje programoje – Lietuvos kariuomenės ginkluotės ir technikos ekspozicijos apžiūra,  1863 metų sukilimo muziejaus ir karo istorijos klubų įkurtos sukilėlių stovyklos lankymas.
 
Paberžėje bus eksponuojama Genocido aukų muziejaus paroda „Partizano keliu. Prisikėlimo apygardos vadas Juozas Paliūnas-Rytas (1915–1952)“. Kariuomenės ekspoziciją Paberžėje rengia:
Karaliaus Mindaugo motorizuotasis pėstininkų batalionas,
Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos batalionas;
Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas,
KASP Vyčio apygardos 5 rinktinės kariai,
Taip pat dalyvauja:
Šaulių sąjungos Panevėžio 5-osios rinktinės šauliai;
Generolo Povilo Plechavičiaus jaunojo kario mokyklos moksleiviai.
 
15.30   Priėmimas partizanams ir svečiams 1863 metų sukilimo muziejaus konferencijų salėje
 
16.30 Planuojama Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos renginių Paberžėje pabaiga
 
LSDP infocentras
Jolanta Bielskienė, tel. 8 (5) 239 6327; mob. +370 612 01274