Seimo LSDD frakcijos nario G. Kirkilo pranešimas: „Reikia pradėti diskusiją, nes esame visuomeninėje aklavietėje”

Seimo LSDD frakcijos nario G. Kirkilo pranešimas: „Reikia pradėti diskusiją, nes esame visuomeninėje aklavietėje”

2019 m. vasario 13 d. pranešimas žiniasklaidai

Seimo LSDD frakcijos nario G. Kirkilo pranešimas: „Reikia pradėti diskusiją, nes esame visuomeninėje aklavietėje”

Vasario 13 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko Lietuvos socialdemokratų darbo (LSDD) frakcijos nario, Seimo Pirmininko pavaduotojo Gedimino Kirkilo ir Skaidrumo sistemos koncepcijos autoriaus, Lietuvos socialdemokratų darbo partijos (LSDDP) tarybos nario, LSDDP Nacionalinio saugumo komiteto pirmininko dr. Algimanto Matulevičiaus spaudos konferencija „Skaidrumo sistema – valstybės institucijoms ir verslui”.

LSDDP pirmininko G. Kirkilo teigimu, nors egzistuoja įvairios institucijos, kurios yra atsakingos už kovą su šešėline ekonomika ir korupcija, tačiau trūksta sisteminio požiūrio į šią problemą, todėl LSDDP Nacionalinio saugumo komiteto parengta Skaidrumo sistemos koncepcija yra labai svarbi.

„Skandinavijos šalyse vyrauja kitoks požiūris, susiformavusios kitokios bendravimo tradicijos. Lietuvoje, pavyzdžiui, nediskutuojama, ką darys kandidatai į prezidentus po „Brexit”, nors tai yra tiesioginė Prezidento funkcija. Vietoje to, gilinamasi į asmeninę praeitį. Turime baigti asmeniškumus ir pradėti diskusiją apie esminius dalykus: skaidrumą, bazines pajamas, pramonės revoliuciją. Turime suprasti, kad galima geriau ir išmintingiau tvarkyti visų mūsų bendrus reikalus ir išmokti tai daryti skaidriai”, –  sako G. Kirkilas.

Skaidrumo sistemos koncepcija, anot jos autoriaus A. Matulevičiaus, yra besivystantis, dinamiškas, pozityvus ir švietėjiškas mūsų pačių kuriamas projektas. Pati koncepcija toliau dirbant įvairioms socialinėms grupėms padės sukurti Skaidrumo sistemos kodeksą, kuris taps baziniu dokumentu, įteisinančiu principus, reguliuojančius santykius tarp įvairių socialinių grupių ir politikų, o taip pat apibrėš naujus kriterijus tiems, kuriems visuomenė suteikia teisę kalbėti jos vardu, pirmiausia – politikams ir žiniasklaidos atstovams.

„Mūsų socialiniai santykiai privalo būti vieši, o viešumas turi būti skaidrus. Kiekvienas norintis gauti teisių pirmiausia privalo prisiimti ir atsakomybę, nes teisės be atsakomybės – tai chaosas visuomeniniame gyvenime. Atėjo laikas kelti didesnius skaidrumo, švarios reputacijos reikalavimus ir politikams, ir žiniasklaidos atstovams, nes šių profesijų atstovai tampa atsakingi už visuomenės ir mūsų valstybės ateities formavimą, jie formuoja viešąją nuomonę ir mūsų požiūrį”, – sako koncepcijos autorius.

Koncepcija iš dalies šiuos kriterijus aptaria ir numato eigą, kaip toliau elgtis ruošiant teisines ir savivaldos, verslo ar kitų asocijuotų struktūrų iniciatyvas šia kryptimi. Pasak G. Kirkilo, tai tik pirmasis viešas koncepcijos pristatymas. Planuojamos platesnės diskusijos ir konferencijos šia tema.

„Mažai įsiklausėme į Popiežių, kuris savo vizito Lietuvoje metu pasakė: „Venkime patyčių kultūros.” Tai, kas vyksta dabar prasidėjusioje rinkimų kampanijoje, yra būtent patyčių išvešėjimas. Reikia pradėti diskusiją, nes esame visuomeninėje aklavietėje. Skaidrumo koncepcija bando pakeisti mūsų santykius, be socialinio pasitikėjimo vieni kitais nieko nepadarysime. Šiandienos spaudos konferencija – tai tik pirmas viešas pateikimas. Apie tai turėsime kalbėti daug ir įvairiuose formatuose. Vienas iš numatomų darbų – plati visuomenės švietimo programa apie skaidrumo, skaidraus viešumo naudą ir bendruomeniškumą. LSDDP nariai kaip tik čia ir mato naujos tikrai žmogiškos socialdemokratijos ateitį”, – sako G. Kirkilas.

Parengė ir daugiau informacijos teiks:

LSDD frakcijos informacijos centro atstovė

Evelina Basevičiūtė

Mob. 8 659 05 010

h5jangoveli245

h5jangoveli245 wrote 119597 posts

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>