Seimo kontrolierius Raimondas Šukys pradėjo tyrimą savo iniciatyva dėl Vilniaus miesto savivaldybės pareigūnų komandiruotės į Kazachstaną
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys pradėjo tyrimą savo iniciatyva dėl Vilniaus miesto savivaldybės pareigūnų komandiruotės į Kazachstaną
 
Vilnius, gegužės 23 d. Seimo kontrolierius Raimondas Šukys, reaguodamas į viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją, pradėjo tyrimą savo iniciatyva dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Valdo Klimantavičiaus ir kitų savivaldybės pareigūnų, atsakingų už vidaus ir finansų kontrolės įgyvendinimą, veiksmų (neveikimo), susijusių su administracijos direktoriaus komandiruote į Lietuvos-Kazachstano tarpvyriausybinės prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo komisijos posėdį ir verslo forumą.
 
„Kelia abejonių, ar savivaldybės pareigūnų skrydis verslininkų užsakytu lėktuvu, verslo klase nepažeidžia konstitucinės nuostatos, kad „valdžios įstaigos tarnauja žmonėms”, kuri aiškiai nurodo, jog institucijos turi tarnauti visiems, o ne tam tikriems šalies piliečiams. Kartu kyla abejonių, ar toks pareigūnų elgesys nepažeidžia teisėtų žmonių lūkesčių, kad bus gerbiamos visų: tiek fizinių, tiek juridinių asmenų teisė į gerą viešąjį administravimą”, – teigia Seimo kontrolierius, savivaldybių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiklai tirti, Raimondas Šukys.
 
Seimo kontrolieriaus pradėto tyrimo tikslas – nustatyti, ar Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, vykdamas į komandiruotę Kazachstane, nepiktnaudžiavo savo įgaliojimais, t. y., ar neviršijo jam suteiktų įgaliojimų, ar juos naudojo pagal įstatymus bei kitus teisės aktus. Seimo kontrolierius taip pat sieks išsiaiškinti, ar Vilniaus miesto savivaldybės pareigūnai, atsakingi už vidaus ir finansų kontrolės įgyvendinimą, tinkamai atliko teisės aktuose nustatytas pareigas.
 
„Įvertinus iš savivaldybės gautus dokumentus ir paaiškinimus bus galima atsakyti, ar tokie veiksmai, kai savivaldybės pareigūnams suteikti įgaliojimai galimai panaudojami ne pagal įstatymus ir kitus teisės aktus, negali būti laikomi piktnaudžiavimu, kaip tai apibrėžia Seimo kontrolierių įstatymas”, – sako Raimondas Šukys.
 
Pasak Seimo kontrolieriaus, pradėto tyrimo objektas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir pareigūnų, atsakingų už vidaus ir finansų kontrolės įgyvendinimą, veiksmai (neveikimas), susiję su administracijos direktoriaus vykimu į komandiruotę į Kazachstaną, t.y. bus tiriama, ar buvo laikomasi Vietos savivaldos, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo bei Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymų, Vyriausybės nutarimu patvirtintų Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų.
 
Jurgita Matačinskaitė,
Seimo kontrolierių įstaigos
Viešųjų ryšių specialistė
Tel. 8 706 65 132, mob. 8 687 21971, el. paštas: jurgita.matacinskaite@lrs.lt
 
Seimo kontrolierių veiklos tikslas – ginti žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūrėti, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms.