Seimo komitetų 2013-05-24 posėdžių darbotvarkės
 
2013 m. gegužės 23 d. pranešimas VIR
 
EKONOMIKOS KOMITETO
Nr.            Data, laikas, vieta         Svarstomi klausimai     Išvadų rengėjai/ Atsakingi už klausimo parengimą
1.                                2013-05-24
9.00-10.00
III r. 220 k.                 Susitikimas su Vokietijos Federalinio parlamento (Bundestago) Susisiekimo, statybų ir miesto plėtros komiteto delegacija   
KOMITETO PIRMININKAS                        REMIGIJUS ŽEMAITAITIS
EUROPOS REIKALŲ KOMITETO
Nr.            Data, laikas, vieta         Svarstomi klausimai     Išvadų rengėjai/ Atsakingi už klausimo parengimą
2.                                2013-05-24
11.00 -11.20
 
I r. 218 kab.                Bendras posėdis su Užsienio reikalų komitetu
Ministro ataskaita po ES Bendrųjų reikalų tarybos  posėdžio, vykusio 2013 m. gegužės 21 d. (uždaras klausimas)
Kviečiamas dalyvauti: užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius           Vytenis Povilas Andriukaitis
Vilija Aleknaitė-Abramikienė
 
Matas Maldeikis
3.                                2013-05-24
11.20 -11.40
 
I r.
218 kab.    Bendras posėdis su Užsienio reikalų komitetu
Europos Vadovų Tarybos, vykusios 2013 m. gegužės 22 d., rezultatų pristatymas ir aptarimas (uždaras klausimas)
Kviečiami dalyvauti:
Apie posėdį bus pranešta Lietuvos Respublikos Prezidentei J.E. Daliai Grybauskaitei
Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius
užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius         Juras Požėla
Emanuelis Zingeris
 
Matas Maldeikis
 
4.                                2013-05-24
11.40 -12.00
 
I r. 218 kab.                Lietuvos Respublikos pozicijų pristatymas vykstant į ES Konkurencingumo tarybos posėdį 2013 m. gegužės 29-30 d. (uždaras klausimas)
Kviečiami dalyvauti: ūkio ministrė Birutė Vėsaitė
švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis  Linas Balsys
Domas Petrulis
 
Danutė Budreikaitė
5.                                2013-05-24
12.00 -12.05
I r. 218 kab.                Kiti klausimai              
5.              2013-05-24
12.05 -13.30
Gedimino pr. 16, Vilnius               Išvažiuojamasis posėdis į Europos lyčių lygybės institutą.
Pristatymas トVyrų ir moterų lygybės rodiklis, sukurtas Europos Sąjungai”.
                 Gediminas Kirkilas
Elzė Lagunavičiūtė
 
KOMITETO PIRMININKAS                                         GEDIMINAS KIRKILAS
 
UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO
Eil.
Nr.            Data,
laikas,
vieta          Projekto Nr.                Svarstomi klausimai     Pagrindinis ar papildomas komitetas/
stadija        Komiteto išvadų rengėjai, kuratoriai
1               2013-05-24
10.00-10.20
I r. Lietuvos Tarybos salė             Lietuvos Respublikos pozicijų pristatymas, vykstant į ES Užsienio reikalų tarybos posėdį (taip pat ir vystomojo bendradarbiavimo klausimais) 2013 m. gegužės 27-28 d. Briuselyje, Belgijos Karalystė (uždaras klausimas).   B. Juodka
 
E. Zelenka
2               2013-05-24
10.20-10.35
I r. Lietuvos Tarybos salė             XIIP-4569(ES)            Įstatymo dėl Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje ratifikavimo projektas.    Pagrindinis/ svarstymas                 K. Masiulis
 
L. Plyniuvienė
3               2013-05-24
10.35-10.45
I r. Lietuvos Tarybos salė             XIIP-523   Žemės sklypų perleidimo ir nuomos užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms tvarkos bei sąlygų 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas.      Papildomas/
svarstymas K.Masiulis
 
L. Plyniuvienė
4               2013-05-24
10.45-10.50
I r. Lietuvos Tarybos salė             Lietuvos Respublikos Seimo nuolatinio atstovo Europos Sąjungoje veiklos ataskaita (2012 m. rugsėjo 1 d.-2013 m. kovo 31 d.)                 B. Juodka
 
E. Zelenka
5               2013-05-24
10.50-10.55
I r. Lietuvos Tarybos salė             Kiti klausimai.
                
6               2013-05-24
11.00-11.20
I r. 218 kab.                Bendras posėdis su Europos reikalų komitetu
Užsienio reikalų ministro ataskaita  po ES Bendrųjų reikalų tarybos posėdžio, vykusio 2013 m. gegužės 21 d. Briuselyje, Belgijos Karalystė (uždaras klausimas)         B. Juodka
 
E. Zelenka
7               2013-05-24
11.20-11.40
I r. 218 kab.                Bendras posėdis su Europos reikalų komitetu
Europos Vadovų Tarybos, vykusios 2013 m. gegužės 22 d. rezultatų pristatymas ir aptarimas (uždaras klausimas)     B. Juodka
 
E. Zelenka
KOMITETO PIRMININKAS                        BENEDIKTAS JUODKA