Seimo komitetas domėjosi kapinių inventorizacijos ir registro klausimais
 
2013 M. LIETUVA PIRMININKAUS ES TARYBAI
 
 
2013 m. gegužės 22 d. pranešimas VIR
 
Seimo komitetas domėjosi kapinių inventorizacijos ir registro klausimais
 
Šiandien, Valstybinės kultūros paveldo komisijos prašymu, Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas svarstė kapinių tvarkymo ir apsaugos Lietuvoje klausimą.
Konstatuota, kad kapinių apskaitos situacija yra nepatenkinama, lėtai vyksta laidojimo vietų inventorizavimo procesas, daugelio kapinių žemės sklypai nėra registruoti Nekilnojamojo turto registre (tame tarpe ir į Kultūros vertybių registrą įrašytų kapinių sklypai). Kapinių inventorizaciją ir registraciją pagal galiojančius teisės aktus savivaldybės privalo atlikti iki 2014 m. sausio 1 d., tačiau inventorizacijai savivaldybės lėšų neturi.
Posėdyje nutarta, kad Komiteto nariai inicijuos teisės aktų pataisas, kuriomis siūlys atskirti kapinių inventorizavimo prievolę nuo jų teritorijų registravimo Nekilnojamojo turto registre. Šiems darbams atlikti bus nustatyti skirtingi terminai. Nuspręsta siūlyti savivaldybėms skelbti savo interneto svetainėse informaciją apie kapinių žemės sklypų ir jų statinių, jei tokių yra, registravimą Nekilnojamojo turto registre.
 
Komitetas pritarė Seimo nutarimo projektui (Nr. XIIP-426), kuriuo siūloma Vyriausybei 2013 m. padidinti savivaldybėms asignavimus darbo užmokesčiui bei asignavimus policijos veiklai. Seimui priėmus šį teisės aktą Vyriausybė iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. turėtų pateikti Seimui 2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo projektą arba nustatyta tvarka perskirstyti asignavimus tarp valstybės biudžeto programų.
 
Parengė
Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto padėjėja 
Genovaitė Jasaitienė (tel. (8 5) 239 6806, el. p. gejasa@lrs.lt)