Seimo komitetas aptarė Lenkijos lietuviškų mokyklų rėmimo problemas
 
2013 m. gegužės 15 d. pranešimas VIR
 
Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, šios dienos posėdyje svarstęs klausimą dėl Lenkijos lietuviškų mokyklų rėmimo problemų, nutarė kreiptis į Lietuvos delegacijos abiejų šalių Parlamentinėje Asamblėjoje vadovą Gediminą Kirkilą ir prašyti jį kelti klausimą dėl lietuviškų mokyklų Lenkijoje stabilaus finansavimo per rugsėjį vyksiantį parlamentarų susitikimą.
Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Dainius Numgaudis pranešė, kad Punsko valsčiuje gali būti uždaryta viena lietuviška mokykla arba paliktos tik pradinės mokyklos.
トIki šios akimirkos Punsko savivaldybė dar nėra apsisprendusi, kokį nutarimo projektą teiks tarybos nariams”, – kalbėjo D. Numgaudis. Kancleris informavo, kad svarstoma galimybė uždaryti Pristavonių mokyklą, kurią telanko šeši vaikai. Dėl lėšų ir mokinių stygiaus uždarymas gresia ir lietuviškoms Navinykų bei Vidugirių pagrindinėms mokykloms.
Siekdama sumažinti mokinių pavėžėjimo sąnaudas, Švietimo ir mokslo ministerija planuoja Punsko savivaldybei skirti vieną geltonąjį autobusiuką, nes jų dabar naudojamų dviejų didelių autobusų išlaikymas brangiai kainuoja.
Komiteto nariai Algirdas Vaclovas Patackas, Rima Baškienė ir Jaroslavas Narkevičius pritarė, kad reikia imtis priemonių išsaugoti Lenkijos lietuviškas mokyklas. ,,Reikia stengtis išlaikyti visus lietuviškus židinius, kurie yra užsienyje”, – kalbėjo Jaroslavas Narkevičius.
 
 
Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto biuro padėjėja
Agnė Slančiauskaitė (tel. (8 5) 2 39 6879)