Seime rengiama konferencija “ES prieglobsčio teisyno įgyvendinimas Lietuvoje: teisinis ir sociologinis aspektai”
 
2013 m. gegužės 21 d. pranešimas VIR
 
Gegužės 24 d., penktadienį, 9.00 val., Konstitucijos salėje (I rūmai) Seimo Žmogaus teisių komitetas, bendradarbiaudamas su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija ir Lietuvos socialinių tyrimu centru, rengia konferenciją “Europos Sąjungos prieglobsčio teisyno įgyvendinimas Lietuvoje: teisinis ir sociologinis aspektai”. 
Konferencijoje bus pristatytas tyrimas, išaiškinantis faktinę Lietuvos įsipareigojimų pagal ES prieglobsčio teisyną įgyvendinimo būklę. Tyrimo tikslas – užtikrinti teisingą teisyno taikymą, paskatinti tolesnį prieglobsčio sistemos vystymą ir prieglobsčio politikos plėtojimą.
Konferencija bus tiesiogiai transliuojama Seimo interneto puslapyje adresu http://www3.lrs.lt/pls/inter/w2008_home.dabarseime
Konferencijos programa
Papildoma informacija apie konferenciją:
Žmogaus teisių komiteto biuro patarėja Eglė Gibavičiūtė (tel. (8 5) 239 6809, el. p. eggiba@lrs.lt)
Asta Markevičienė,
Ryšių su visuomene skyrius (tel. (8 5) 239 6202, el. p. asmark@lrs.lt)