Seime įvyks forumas-minėjimas „Masiniai Lietuvos gyventojų trėmimai”
 
2013 M. LIETUVA PIRMININKAUS ES TARYBAI
 
2013 m. gegužės 24 d. pranešimas VIR
 
Seime įvyks forumas-minėjimas „Masiniai Lietuvos gyventojų trėmimai”
 
Gegužės 29 d., trečiadienį, Seimo Konferencijų salėje (III r.) organizuojamas forumas-minėjimas „Masiniai Lietuvos gyventojų trėmimai”, skirtas 1948 metų masiniams Lietuvos gyventojų trėmimams atminti. Pranešimus skaitys istorikai, politologai, visuomenės veikėjai, prisiminimais pasidalys tremtiniai. Pradžia – 11 val.
Renginio organizatoriai – Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Parlamentarizmo istorijos ir atminimo įamžinimo skyrius ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
 
PROGRAMA
 
Pirmininkauja dr. Kristina Burinskaitė, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyriausioji specialistė, ir Marius Mikalajūnas, lietuvių kalbos mokytojas ekspertas
 
10.15-11.00 val. – registracija;
11-11.10 val. – Seimo Pirmininko pavaduotojos Irenos Degutienės sveikinimo žodis;
11.10-11.30 val. – parlamentinės grupės „Už istorinę atmintį ir teisingumą” pirmininko, Seimo nario dr. Arvydo Anušausko pranešimas „Tarp praeities ir dabarties: atmintis apie 1948 m. trėmimus”;
11.30-12 val. – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinės direktorės Teresės Birutės Burauskaitės pranešimas „Trėmimai – Sovietų Sąjungos represinė politika”;
12-12.30 val. – „Lapteviečių” brolijos atstovo Jono Puodžiaus pranešimas „Mokytojo kelias tremtyje”;
13-13.20 val. – ekspedicijų į tremties vietas organizatoriaus ir vadovo Gintauto Aleknos pranešimas „1948 metų tremties vietos dabar”;
13.20-13.40 val. – Genocido aukų muziejaus Istorijos skyriaus vedėjos Ramunės Driaučiūnaitės pranešimas „1948 metų trėmimo operacija „Vesna” slaptuose vykdytojų dokumentuose ir autentiškuose tremtinių atsiminimuose”;
13.40-14 val. – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Archyvinio vardynų skyriaus vedėjos Ritos Godliauskienės pranešimas „Nenugalėta tremtinių dvasia: 1948 metų tremtinių pastangos išsaugoti tautinę savastį”;
Renginio metu tremtinių prisiminimus skaitys Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorė Jūratė Vilūnaitė;
14.10-14.30 val. – pasisakymai: Lietuvos istorijos instituto XX a. istorijos skyriaus vedėjas dr. Česlovas Laurinavičius; Lietuvos istorijos instituto XX a. istorijos skyriaus mokslo darbuotoja dr. Vitalija Stravinskienė (Ilgevičiūtė);
14.30-15 val. – diskusijos.
 
Registracija į minėjimą – el. paštu istorija@lrs.lt (iki gegužės 27 d.).
 
Renginys bus tiesiogiai transliuojamas Seimo interneto tinklalapyje adresu http://www3.lrs.lt/pls/inter/w2008_home.dabarseime ir televizijos programa „Seimas – tiesiogiai”
 
Daugiau informacijos:
Ieva Sinkevičiūtė,
Parlamentarizmo istorijos ir atminimo įamžinimo skyrius (tel. (8 5) 239 6320)
 
Nerijus Vėta,
Seimo Ryšių su visuomene skyrius (tel. (8 5) 239 6208, el. p. nerijus.veta@lrs.lt)