Seimas po svarstymo pritarė Statuto pataisoms dėl darbo užmokesčio mažinimo posėdžių nelankantiems Seimo nariams
 
2013 m. gegužės 23 d. pranešimas VIR
(iš plenarinio posėdžio)
 
Parlamentarai po svarstymo pritarė Teisės ir teisėtvarkos komiteto patobulintam Seimo statuto 15(1) straipsnio pataisų projektui Nr. XIIP-535(2) (sujungti projektai Nr. XIIP-535 ir Nr. XIIP-537), kuriuo siūloma Statutą papildyti nuostata, kad Seimo narys būtų laikomas dalyvavęs Seimo komiteto ar komisijos posėdyje, jeigu jis dalyvavo daugiau kaip pusėje balsavimų svarstomais klausimais iš anksto paskelbtame komiteto ar komisijos posėdyje ir užsiregistravo  posėdžio protokolo priede pasirašytinai.
Siūloma, kad Seimo nariui, be svarbios pateisinamos priežasties nedalyvavusiam posėdžiuose, kuriuose iš anksto buvo numatyti ir numatytu laiku įvyko balsavimai dėl teisės aktų priėmimo, to mėnesio atlyginimas mažinamas po 5 procentus už kiekvieną praleistą posėdį. Seimo nariui, be svarbios pateisinamos priežasties nedalyvavusiam iš anksto paskelbtuose Seimo komiteto, komisijos, kurių narys jis yra, posėdžiuose, to mėnesio atlyginimas mažinamas po 5 procentus už kiekvieną praleistą posėdį. Remiantis Etikos ir procedūrų komisijos, Seimo komitetų ir komisijų pirmininkų išvadomis, Seimo nario atlyginimas sumažinamas Seimo valdybos sprendimu. Suma, kuria sumažinamas Seimo nario atlyginimas, išskaitoma iš Seimo nario artimiausio mėnesio atlyginimo.
Projektui po svarstymo pritarė 64, prieš balsavo 2, susilaikė 16 Seimo narių.
 
Saulė Eglė Trembo,
Ryšių su visuomene skyrius (tel. (8 5)239 6203, egle.trembo@lrs.lt)