Seimas atmetė siūlymą sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją dėl galimai neteisėtai daromo poveikio teisėjams
 
2013 m. gegužės 23 d. pranešimas VIR
(iš plenarinio posėdžio)
 
Seimas atmetė siūlymą sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją dėl galimai neteisėtai daromo poveikio teisėjams. Parlamentarams pristatytu nutarimo projektu buvo siūloma Seimui, atsižvelgiant į tai, kad per visuomenės informavimo priemones skelbiama informacija dėl galimai neteisėtai daromo poveikio Lietuvos teismų teisėjams bei galimai sąmoningo trukdymo Lietuvos teismams vykdyti teisingumą, sudaryti laikinąją tyrimo komisiją, kuri ištirtų ir nustatytų, ar yra požymių, kad Lietuvos teismų teisėjams galimai daromas neteisėtas poveikis; bei, ar yra požymių, kad Lietuvos teismams galimai sąmoningai trukdoma vykdant teisingumą.
Po pateikimo už nutarimo トDėl Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarymo” projektą Nr. XIIP-601 balsavo45, prieš buvo 42, susilaikė 19 Seimo narių. Už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti balsavo 48, prieš – 44, susilaikė 8 Seimo nariai. Projektas atmestas.
 
Saulė Eglė Trembo,
Ryšių su visuomene skyrius (tel. (8 5)239 6203, egle.trembo@lrs.lt)