Seimas: 1949 m. vasario 16 d. deklaracija yra laisvos Lietuvos Respublikos išsaugojimo siekių simbolis

Seimas: 1949 m. vasario 16 d. deklaracija yra laisvos Lietuvos Respublikos išsaugojimo siekių simbolis

2019 m. vasario 14 d. pranešimas žiniasklaidai

Seimas: 1949 m. vasario 16 d. deklaracija yra laisvos Lietuvos Respublikos išsaugojimo siekių simbolis

Seimas, minėdamas Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio 1949 m. vasario 16 d. Minaičiuose vykusiame suvažiavime pasirašytos deklaracijos 70-metį, pažymi, kad būtina tęsti ir stiprinti tarptautinę informacijos sklaidą apie Lietuvos laisvės kovą ir Deklaracijos istorinę, teisinę ir politinę reikšmę, pabrėžiant joje išdėstytus pamatinius demokratijos, teisingumo, laisvės ir lygiateisiškumo principus. Už tai numatančią Seimo rezoliuciją (projektas Nr. XIIIP-3187) vienbalsiai balsavo 78 Seimo nariai.

Priimtoje rezoliucijoje pažymima, kad 1949 m. vasario 16 d. deklaracija yra laisvos Lietuvos Respublikos išsaugojimo siekių simbolis, liudijantis tą pačią lietuvių tautos valią bei teisę turėti demokratinę nepriklausomą valstybę, kuria rėmėsi 1918 m. vasario 16-osios ir 1990 m. kovo 11-osios aktai.

„Deklaracija kartu su kitais suvažiavime priimtais dokumentais sudarė teisinį ir politinį Lietuvos ginkluotojo pasipriešinimo pagrindą bei įtvirtino pamatinę antisovietinės rezistencijos nuostatą – sovietų įvykdytos Lietuvos okupacijos ir aneksijos nepripažinimą”, – konstatuojama priimtame dokumente.

Seimas taip pat nusprendė kreiptis į Vyriausybę, kviesdamas visokeriopai stiprinti ir užtikrinti tinkamą finansavimą istorinės atminties ir pilietiškumo ugdymo programoms, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Deklaracijos signatarų ir partizanų vadų bei ilgiausiai kovojusių partizanų gyvenimo ir veiklos istoriniams-moksliniams tyrimams, palaikų paieškai ir identifikavimui, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro ir jo padalinių veiklai bei darbuotojų darbo užmokesčio nuosekliam didinimui, tremties ir rezistencijos muziejams, Lietuvos laisvės kovų atmintinų vietų įamžinimui.

Šią rezoliuciją Seimas priėmė matydamas priešiškų jėgų pastangas falsifikuoti Lietuvos laisvės kovų istoriją bei juodinti partizanų atminimą.

Parengė

Informacijos ir komunikacijos departamento

Spaudos biuro vyriausiasis specialistas

Rimas Rudaitis

Tel. (8 5)  239 6132, el. p. rimas.rudaitis@lrs.lt

h5jangoveli245

h5jangoveli245 wrote 119596 posts

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>