Šalies profesinėse mokyklose – atvirų durų diena

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS
                                   KOMUNIKACIJOS SKYRIUS
 
Juridinių asmenų registras, kodas 188603091, A.Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius,
 tel.: (8 5) 219 1225, (8 5) 219 1229, faks. (8 5) 261 2077, el. p. smmin@smm.lt , http://www.smm.lt,
 atsisk. sąsk. Nr. LT30 7300 0100 0245 7205 AB bankas “Swedbank”, kodas 73000
 
_______________________________________________________________________________________________________________
 
 
ŽINIASKLAIDAI
 
  2013 – 05– 16 Nr. 7.1.14-VI-105
                                                                                    
Gegužės 21 d. daugumoje profesinių mokyklų vyks atvirų durų diena. Jos tikslas – supažindinti 9-12 kl. mokinius, jų tėvus, mokytojus su šių mokyklų galimybėmis: ko ir kaip galima mokytis, kokia įranga ir technika naudojama mokantis amato, kur atlikti praktikas ir kur įsidarbinti.
 
9.30 val. švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis lankysis Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centre (Kalvarijų g. 159).
 
Pastaraisiais metais daug investuojama į profesinių mokyklų atnaujinimą. Vykdomi ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis remiami sektorinių praktinio mokymo centrų kūrimo projektai. Iki 2014 m. numatoma įkurti 42 sektorinius profesinio mokymo centus skirtinguose ūkio sektoriuose: viešbučių ir restoranų bei prekybos, inžinerinės pramonės, grožio ir susijusių paslaugų, statybos bei kt. Du centrai atidaryti 2012 m. Pagrindinis jų tikslas – užtikrinti, kad mokiniai, naudodamiesi naujausiomis technologijomis ir įranga, įgytų darbo rinkos poreikius atitinkančius praktinius gebėjimus. Šių centrų paslaugomis naudosis visų profesinio mokymo įstaigų mokiniai, taip pat aukštųjų mokyklų studentai, sektoriaus įmonių darbuotojai, profesijos mokytojai ir kiti.
 
Gegužės 21 d. 9-17 val. atvirų durų dienoje dalyvaujančių profesinių mokymo įstaigų sąrašas skelbiamas Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje: http://www.smm.lt/abiturientams.htm
 
Švietimo ir mokslo ministerijos duomenimis, kiekvienais metais kvalifikuotų darbininkų poreikis ir poreikis jaunimo bei suaugusiųjų profesiniam mokymui auga. Nežiūrint į tai, kad mažėja abiturientų bendrojo ugdymo mokyklose, treji metai iš eilės stojančių į profesines mokyklas skaičius lieka stabilus. 2012 metais priimta mokytis apie 19 tūkst. jaunuolių, iš jų 9 tūkst. – turinčių vidurinį išsilavinimą, o beveik 5 proc. atėjusiųjų mokytis į profesines mokyklas buvo aukštųjų mokyklų absolventai.
 
 
 
Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
E.p. info@smm.lt
Tel. (8 5) 219 1253