Ruošiantis pirmininkauti – dialogas su Europos nevyriausybinėmis organizacijomis
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA                              2013-05-27
Žiniasklaidai
Šiandien aplinkos ministras Valentinas Mazuronis pristato būsimo Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetus daugelio Europos valstybių nevyriausybinių organizacijų atstovams, susirinkusiems į Europos aplinkos biuro (EEB) surengtą seminarą Vilniuje. Šio seminaro tikslas – apibendrinti nevyriausybinių organizacijų, kurios vienija milijonus aplinkosaugos problemoms neabejingų piliečių, lūkesčius ir suformuluoti konkrečias užduotis ES Tarybai pirmininkausiančiai Lietuvai.
Antrąjį šių metų pusmetį per ES Tarybos posėdžius bus svarstoma beveik keturiasdešimt aplinkos apsaugos ir klimato kaitos klausimų. Daugelis teisės aktų, kurie reglamentuos poveikio aplinkai vertinimą, biologinės įvairovės išsaugojimą, oro kokybės užtikrinimą, tinkamą atliekų tvarkymą, teisėtą medienos naudojimą, itin domina ir nevyriausybines organizacijas.
Jau tapo tradicija, kad ES Tarybai pirmininkaujančiai valstybei Europos aplinkos biuras parengia atmintinę ir įvardija dešimt aktualiausių problemų, kurias ši pirmininkavimo metu turėtų spręsti pirmiausia. Toks memorandumas ir klausimynas pirmininkavimo išvakarėse bus pateiktas ir Lietuvai. Kaip mūsų šaliai seksis įgyvendinti visuomenės atstovų norus, EEB vertins taip pat jau tradiciniu tapusiame susitikime baigiantis valstybės pirmininkavimui, t. y. šių metų gruodį.
EEB apima daugiau kaip 140 įvairių aplinkosauginių organizacijų iš beveik visų ES valstybių. Jo atstovai nuolat bendradarbiauja su Europos Komisija, Parlamentu ir Taryba. Jie aktyviai stebi ir stengiasi daryti įtaką, kai rengiami ir įgyvendinami aplinką reglamentuojantys teisės aktai. Kol kas prie šio biuro nėra prisijungusi nei viena nevyriausybinė Lietuvos organizacija.
Ministras Valentinas Mazuronis jau ne kartą yra bendravęs su EEB generaliniu sekretoriumi Jeremy Wates’u ir kvietęs jį užmegzti glaudesnius kontaktus su mūsų šalies nevyriausybininkais. トTikiuosi, kad po seminaro Vilniuje prie šios įtakingos organizacijos prisijungs ir bent viena ar kelios Lietuvos nevyriausybinės aplinkosauginės organizacijos, o tai padėtų mums visiems vykstančius procesus vertinti ne vien tik per vietinių problemų prizmę, bet ir globaliaiヤ, – sako Valentinas Mazuronis. トVisuomenės atstovų nuomonės ir konstruktyvūs pasiūlymai svarbūs visada, o ypač, kai sprendžiamos jautrios aplinkosaugos problemos”, – pabrėžia aplinkos ministras.
Visuomenės informavimo skyrius, tel.8~706 63660
2013-05-27