Registrų centras interaktyviame žemėlapyje skelbia brangiau apmokestinamus apleistus žemės plotus
Valstybės įmonė, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius-9, tel. (8 5) 268 8366, faks. (8 5) 268 8311, el. p. aidas.petrosius@registrucentras.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

2013 m. gegužės 27 d.
Savivaldybių gyventojams skirtoje interneto svetainėje www.regia.lt žemės mokesčio mokėtojai nuo šiol galės ne tik sužinoti Registrų centro nustatytą turto mokestinę vertę, bet ir išsiaiškinti, ar jų nuosavybė nėra priskirta didesniu žemės mokesčio tarifu apmokestinamiems apleistiems žemės ūkio naudmenų plotams.
Sužinoti bet kurio žemės sklypo mokestinę vertę ar jo priskyrimą apleistos žemės plotams galima interaktyviame REGIA žemėlapyje pasirinkus duomenų sluoksnį トNekilnojamojo turto vertės ir apleistos žemės”. Informacija apie apleistus žemės naudmenų plotus parengta remiantis naujausiais (2013 m. gegužės 20 d.) Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos duomenimis.
Registrų centras ragina žemės savininkus nedelsti ir laiku pasitikrinti, ar jiems negresia didesnis žemės mokestis. Taip pat primenama, kad remiantis žemės ūkio ministro nustatyta tvarka, mokesčių administratoriui bus perduodama informacija ne apie visus apleistų plotų turinčius žemės sklypus, o tik apie tuos, kuriuose apleistos žemės ūkio naudmenos sudaro ne mažiau nei 10 arų. Siekiant žemės savininkams palengvinti skaičiavimus REGIA žemėlapyje skelbiama, koks tiksliai kiekvieno sklypo plotas yra priskirtas apleistoms žemės ūkio naudmenoms. Tais atvejais, kai apleistos žemės plotas neviršija nustatyto 10 arų minimumo, nurodoma, kad apleistos žemės sklype nėra, t.y. didesnių mokesčių baimintis neverta.
Remdamasis Nacionalinės žemės tarnybos duomenimis apie apleistas žemes Registrų centras apskaičiavo, kad šiuo metu Lietuvoje yra 144757 sklypai, kuriuose nustatytas didesnis nei 10 arų apleistų žemės ūkio naudmenų plotas. Bendras apleistos žemės plotas šiuose sklypuose sudaro 128074 hektarus.
Su savo valdomos žemės priskyrimu apleistiems plotams nesutinkantys žemės sklypų savininkai iki liepos 1 d. valstybės įmonei Valstybės žemės fondui gali pateikti prašymą patikslinti erdvinius apleistų žemės ūkio naudmenų plotų duomenis. Apleistų žemės plotų tikslinimo tvarką nustato atskiras žemės ūkio ministro įsakymas.
Patogiai pateikiamais duomenimis apie nekilnojamojo turto vertes, sklypų priskyrimą apleistoms žemėms ir kitomis REGIA paslaugomis visos Lietuvos gyventojai galės naudotis iki liepos 1 d. Vėliau šios paslaugos liks prieinamos tik REGIA projekte dalyvaujančių savivaldybių gyventojams.
Papildoma informacija
Pernai pavasarį Registrų centro pristatytas projektas REGIA skirtas savivaldybėms: jų gyventojams, verslui bei vietos valdžiai. Anot projekto autorių, interaktyvus REGIA žemėlapis vietos savivaldos institucijoms suteikia galimybes padidinti veiklos efektyvumą, gyventojams – lengviau ir patogiau  bendrauti su vietos valdžia, verslui – kurti pridėtinę vertę ir tapti geriau matomu. Šiuo metu REGIA paslaugomis naudojasi 40 šalies savivaldybių. Aktyviausiai REGIA savo veikloje taiko Druskininkų savivaldybė.
Kontaktiniai asmenys:
Kazys Maksvytis
Nekilnojamojo turto kadastro ir registro departamento viršininkas
VĮ Registrų centras
Tel. (8 5) 2688 220
El. p.: Kazys.Maksvytis@registrucentras.lt
Aidas Petrošius
atstovas spaudai
VĮ Registrų centras
Tel. (8 5) 2688 366
Mob. (615) 14014
El. p.: Aidas.Petrosius@registrucentras.lt