R. Slonskio įmonė “Romasas” baigė vykdyti projektą “Romualdo Slonskio įmonės “Romasas” eksporto plėtra ir konkurencingumo skatinimas”
       
 
R. Slonskio įmonė “Romasas” baigė vykdyti  projektą “Romualdo Slonskio įmonės “Romasas” eksporto plėtra ir konkurencingumo skatinimas” Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-02-078  . Projektas buvo dalinai finansuojamas iš Europos sąjungos regioninės plėtros fondo, įgyvendinant 2007-2013 metų ekonomikos augimo veiksmų programos antrojo etapo prioriteto verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas priemonę “Naujos galimybės”. Projekto tikslas – R. Slonskio įmonės “Romasas” eksporto plėtra ir konkurencingumo užsienio rinkose skatinimas. Šiuo projektu siekiama plėsti įmonės veiklas į naujas užsienio rinkas didinant įmonės vardo žinomumą, užmezgant bendradarbiavimo ryšius su kitomis tame pačiame ar susijusiame sektoriuje dirbančiomis įmonėmis. Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis 2011 – 2013 m. gegužės.
 
Projekto eigoje įmonė dalyvavo šešiose  tarptautinėse parodose : RIGA FOOD 2011 , TALLINN FOODFAIR 2011, Krokuvoje HORECA.GASTROFOOD 2011, TALLINN Food fest 2012, AGRICULTURAL EQUIPMENT 2012 Rygoje, SPRING 2013 Rygoje . Įmonė „Romasas“ pirmą kartą  dalyvavo šiose parodose turėdama atskirą įmonės stendą . Dalyvavimą pagyvino ir naujos rinkodaros priemonės , įsigytos iš projekto lėšų. Parodose buvo pristatyti nauji gaminiai : vandeniui atsparios svarstyklės D2 , signalizatorius (šviesoforas) mašininėms svarstyklėms. Sulaukta didelio susidomėjimo , gerų atsiliepimų , užmegsti kontaktai , pasirašytos bendradarbiavimo sutartys. Projekto įgyvendinimo metu išaugo eksporto rodikliai , ypač į kaimyninę Latviją . Rygoje įkurta atstovybė , sukurtos dvi naujos darbo vietos . Projektas prisidėjo prie ROMASO vardo garsinimo.