R. Dargis: Kultūros bendruomenė turi unikalią progą didinti savo sektoriaus sukuriamą vertę
 
Lietuvos pramonininkų konfederacijos kartu su Kultūros ministerija organizuotoje diskusijoje, skirtoje aptarti kokią naudą ir pridėtinę vertę šalies ekonomikai sukuria kultūrinės ir kūrybinės industrijos, dalyviai sutartinai tvirtino, kad šalyje turi baigtis situacija, kai kultūra laikoma トpodukros” vietoje ir valstybė kultūros sektoriaus plėtrai ES struktūrinių fondų 2014-2020 m. programavimo etape turi skirti lėšų.
“Kūrybos ir kultūriniuose procesuose dalyvaujantys žmonės yra pasiekę puikių rezultatų ir daug davė Lietuvai, tačiau nebepakanka veikti pavieniui. Naujas Europos Sąjungos struktūrinių fondų programavimo periodas yra puiki proga kultūros sektoriui susivienyti, nuspręsti kokia kryptimi judėti ir ES pinigų pagalba didinti šaliai kultūros kuriamą vertęヤ, – sako Robertas Dargis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas.
 
Anot jo, “Lietuvos eksportas rekordinis, nes šalies pramonė ir verslas aktyviai ieško rinkų, kuria įvairius bendradarbiavimo mechanizmus su užsienio partneriais. Taip ir didžiulį potencialą turintis kultūros sektorius turi rasti būdų kaip jungtis į tarptautinius tinklus, kuriuose atsiveria galimybės pritraukti ir papildomo finansavimo. Kultūrinės produkcijos eksportas pasitarnautų tiek šaliai, tiek pačiam sektoriui, nes kuriama aukšta pridėtinė vertė, o struktūrinių fondų lėšos duotų didesnį postūmį tam.ヤ