„PwC“: VMI toliau mažina apsukas tikrindama įmones

„PwC“: VMI toliau mažina apsukas tikrindama įmones

 

Pranešimas spaudai

2019 m. vasario 19 d.

 

 

Kontaktai pasiteiravimui

 

Aida Papšė, Marketingo ir komunikacijos vadovė

El. p. aida.papse@pwc.com

Mob. tel. +370 633 33532

 

 

 

 

Mažiau mokesčių mokėtojų ginčija VMI išvadas

 

Pernai VMI trečdaliu rečiau tikrino įmones, o po šių veiksmų priskaičiavo beveik 25% mažiau mokesčių. Tačiau kiekvienas kontrolės veiksmas tapo rezultatyvesniu ir atnešusiu didesnę nesumokėtų mokesčių sumą. Pernai mokesčių mokėtojai be ginčo susimokėjo daugiau priskaičiuotų papildomų mokesčių nei užpernai.

 

„VMI paskelbta statistika rodo, kad praėjusiais metais daugiau nei užpernai mokesčių mokėtojų buvo nelinkę ginčyti VMI mokestinių tyrimų rezultatų. Kad įmanomai mokestinio ginčo nekiltų, svarbu imtis rimtai formuoti įmonės poziciją iškart, kai tik VMI pasibeldžia į duris. Tam turėtų būti pasitelkiami ne tik įmonės finansų, bet ir įmonės veiklos specifiką iš komercinės pusės gerai suprantantys žmonės, kurie galėtų aiškiai išdėstyti sandorių turinį bei verslo logiką mokesčių inspektoriams. Mokestinių ginčų praktika rodo, kad stipriai ekonominės naudos skaičiais bei aplinkybėmis pagrįsta mokesčių mokėtojų pozicija pasiteisina,” –  sako advokatų kontoros „PwC Legal“  Mokestinių ginčų praktikos vadovė Inga Čeledinė.

Praeitais metais net penkiais procentiniais punktais padidėjo įmonių be ginčo sumokėtų mokesčių suma lyginant su prieš tai buvusiais metais. 2018 m. VMI nustatė papildomai susimokėti iš viso 59,56 mln. Eur, iš kurių be ginčo mokesčių mokėtojai susimokėjo 16,28 mln. Eur, t.y. 27% bendros sumos, o dar metais anksčiau buvo 22%.

Likusi mokesčių dalis buvo patvirtinta VMI sprendimais dėl patikrinimo aktų tvirtinimo. Todėl tikėtina, toliau keliauja ginčo keliu į Mokestinių ginčų komisiją ar teismus.

Kiekvienas kontrolės veiksmas rezultatyvesnis

VMI 2018 m., palyginti su 2017 m., atliko 19% mažiau mokestinių tyrimų, apie 9% mažiau mokestinių patikrinimų ir 37% mažiau operatyvinių patikrinimų. Nors pernai po šių veiksmų priskaičiavo mažiau mokėtinų mokesčių nei užpernai (t.y., 2017 m. buvo iš viso 79 mln. Eur, o pernai 59,56 mln. Eur), tačiau vieno veiksmo rezultatyvumas padidėjo. Iš visų 2018 m. atliktų kontrolės veiksmų – vienam veiksmui vidutiniškai teko 7,3 tūkst. Eur papildomų mokesčių, kai 2017 m. – 6,5 tūkst. Eur.

Inga Čeledinė, advokatų kontoros „PwC Legal“ Mokestinių ginčų praktikos vadovė, pažymi, kad ir toliau VMI tobulina savo rizikingų mokesčių mokėtojų atrankos kriterijus,  pasitelkia technologijas ir kitas modernias priemones iš anksto identifikuoti rizikingus atvejus, kas leidžia jiems dirbti efektyviau ir taikliau. Ar panašios tendencijos išliks ir kitais metais – šiuo metu yra aktualus klausimas, matyt, daugeliui finansų srityje dirbančių specialistų.

„Nekantriai laukiame kitų metų statistikos, kai paaiškės, kaip ji kito dėl VMI teikiamų SAF-T rinkmenų, pasibaigusios amnestijos ir pradėto pildyti nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašo,“ – sako advokatų kontoros „PwC Legal“  Mokestinių ginčų praktikos vadovė Inga Čeledinė.

Tyrimas vs patikrinimas

Skirtumai tarp šių procedūrų atsiskleidžia, kai palyginame jų reguliavimą. Tyrimo procedūra Mokesčių administravimo įstatyme (MAĮ) žymiai mažiau reguliuojama – tyrimui skirti 3 straipsniai, o patikrinimui – 21 straipsnis.

„Kai reguliavimo mažiau – mažiau ir aiškumo įmonėms dėl dažnai labai trumpų VMI paprašytos informacijos pateikimo terminų privalomumo, atsakymo pateikimo formos ir kitų niuansų. Tačiau neapibrėžtumą visuomet galima išnaudoti ir mokesčių mokėtojų naudai – paprašant įmonei patogesnio ilgesnio laiko atsakymui parengti ar siūlant papildomus susitikimus su VMI pozicijos paaiškinimams,” – komentuoja I.Čeledinė.

Tiek tyrimo, tiek ir patikrinimo apibrėžimai yra panašūs. Pagal MAĮ, mokestinis tyrimas yra mokesčių mokėtojo veiklos stebėsena ir kontrolė, siekiant nustatyti ir pašalinti trūkumus, o mokestinio patikrinimo tikslas – kontroliuoti, kaip mokesčių mokėtojas vykdo savo mokestines prievoles. Mokestinio tyrimo rezultatas – rekomendacinio pobūdžio VMI siūlymas koreguoti nustatytus trūkumus ir juos pakoregavus taikomi tiks delspinigiai, tačiau nėra baudų. Kita vertus, neatsižvelgimas į VMI rekomendaciją – dažnai yra priežastis VMI pradėti mokestinį patikrinimą. Daugelis patikrinimų pradedami jau po tyrimo.

 

Šaltinis:

 

VMI: http://www.vmi.lt/cms/web/guest/apibendrinti-duomenys-apie-vmi-atliekamus-ukio-subjektu-prieziuros-veiksmus-bei-ju-rezultatus

 

Apie „PwC“

 

„PwC“ firmos padeda organizacijoms ir fiziniams asmenims kurti vertę, kurios jie siekia. „PwC“ firmų tinklas veikia 158 šalyse, kuriose dirba daugiau nei 250 000 žmonių, įsipareigojusių teikti kokybiškas audito, mokesčių ir konsultacijų paslaugas. Išsakykite rūpimus klausimus mums ir sužinokite daugiau, apsilankę mūsų svetainėje adresu www.pwc.lt.

 

„PwC“ vadinamas „PwC“ tinklas ir (arba) viena ar daugiau šiam tinklui priklausančių firmų narių, kurių kiekviena yra atskiras ir savarankiškas juridinis vienetas. Išsamesnės informacijos ieškokite mūsų svetainėje adresu www.pwc.com/structure.

© 2019 UAB „PricewaterhouseCoopers“. Visos teisės saugomos.

h5jangoveli245

h5jangoveli245 wrote 119597 posts

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>