Priimtas nutarimas “Dėl žemės pardavimo užsieniečiams pereinamojo laikotarpio pratęsimo”
 
2013 m. gegužės 23 d. pranešimas VIR
(iš plenarinio posėdžio)
 
Seimas priėmė nutarimą トDėl žemės pardavimo užsieniečiams pereinamojo laikotarpio pratęsimo” (projektas Nr. XIIP-415(2), kuriuo siūloma Vyriausybei ieškoti galimybių artimiausiu metu siekti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pakeitimo arba imtis kitų alternatyvių priemonių tam, kad draudimas parduoti žemės ūkio paskirties žemę užsienio subjektams nebūtų laikomas laisvo kapitalo judėjimo principų pažeidimu ir apie atliktus veiksmus bei pasiektus rezultatus kas pusę metų pateikti informaciją Lietuvos Respublikos Seimui.
Už nutarimą balsavo 79, prieš – 8, susilaikė 15 Seimo narių.
Seimo nutarimas priimtas įvertinus tai, kad Lietuvos žemdirbiai 2013 m. kovo 22 d. įvykusiame visuotiniame žemdirbių suvažiavime išreiškė kategorišką nuomonę pratęsti draudimą užsienio subjektams įsigyti žemės ūkio paskirties žemę Lietuvoje; įvertinus tai, kad 2013 m. kovo 13 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl Europos Vadovų Tarybos vasario 7-8 d. susitikimo išvadų dėl daugiametės finansinės programos Nr. P7_TA(2013)0078, kuria nepritaria Europos Sąjungos Vadovų Tarybos patvirtintam siūlymui dėl 2014-2020 m. Europos Sąjungos daugiametės finansinės programos.
Atsižvelgiama į susidariusią realią galimybę iš naujo derėtis dėl ūkininkavimo sąlygų suvienodinimo visų Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių narių žemdirbiams bei į tai, kad Europos Parlamentas, siekdamas reformuoti Bendrąją žemės ūkio politiką, neplanuoja suvienodinti tiesioginių ES išmokų visoms ES valstybėms narėms ir Lietuvos žemdirbiai dėl to turės blogesnes konkurencines sąlygas, lyginant su kitomis ES valstybėmis narėmis.
 
Saulė Eglė Trembo,
Ryšių su visuomene skyrius (tel. (8 5)239 6203, egle.trembo@lrs.lt)