Priimant į vadovų pareigas valstybės ir savivaldybių įmonėse, siūloma tikrinti ir vadovavimo gebėjimus
  
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA
 
A. Vivulskio g. 11, LT-03610, Vilnius   
Kontaktai:
Tel.: 266 8191, 266 8122
El. paštas: info@socmin.lt
Faks. 266 4209
www.socmin.lt
 
 
INFORMACIJA ŽINIASKLAIDAI
 
2013 05 22
 
Priimant į vadovų pareigas valstybės ir savivaldybių įmonėse, siūloma tikrinti ir vadovavimo gebėjimus
 
 
Valstybės ir savivaldybių įmonėse konkurso būdu atrenkant pretendentus į vadovų pareigas, kartu su bendraisiais gebėjimais numatoma tikrinti ir vadovavimo gebėjimus.
Vyriausybė šiandien pritarė šiam Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktam nutarimo pakeitimo projektui.
Numatoma, kad priimant į vadovaujamas pareigas pagal veiklos programas būtų vertinami tokie pretendentų vadovavimo gebėjimai, kaip idėjų inicijavimas, planavimas, užduočių bei veiklos žingsnių numatymas ir pan. Pretendentams į įmonės, įstaigos vadovo pareigas taip pat reiks atlikti praktines užduotis, skirtas jų gebėjimams įvertinti.
Taip pat siūloma numatyti, kad konkursas būtų skelbiamas interneto svetainėje bei Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje. Taip visa informacija apie atrankas į viešąją tarnybą būtų prieinama vienoje vietoje elektroninėje erdvėje.
Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje apsilanko apie 12 00016 000 unikalių lankytojų per dieną, ateityje svetainės lankytojai pasirinktą informaciją apie darbo skelbimus galės ir užsiprenumeruoti.
Vadovavimo gebėjimų tikrinimas priimant į vadovų pareigas užtikrintų geresnį pretendentų pasiruošimą darbui, o perkėlus skelbimą į Valstybės tarnybos departamento interneto svetainę, padidėtų informacijos apie skelbiamus konkursus sklaida, tuo pačiu, atsisakius privalomo konkursų skelbimo spaudoje, būtų sutaupyta biudžeto lėšų.
Projektas parengtas, remiantis Viešojo sektoriaus įstaigų ir įmonių vadovų valdymo principų apžvalga ir Saulėlydžio komisijos pasiūlytais bendraisiais viešojo sektoriaus įstaigų ir įmonių, veikiančių Vyriausybės reguliavimo srityje, vadovų valdymo principais.
 
Teisės akto projektą galite rasti internete: http://www.lrv.lt/Posed_medz/2013/130522/24.pdf
 
Ryšių su visuomene skyrius, tel. (8 5) 266 8191, 266 8122.
                                 
Cituojant prašome nurodyti šaltinį