Prieš 17 metų draugą nužudęs vyras turės sumokėti nukentėjusiesiems po 100 tūkst. Lt
 
2013-05-15
 
Prieš 17 metų draugą nužudęs vyras turės sumokėti nukentėjusiesiems po 100 tūkst. Lt
 
Lietuvos apeliacinis teismas paskelbė, kad Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 5 d. nuosprendžiu už draugo nužudymą nuteistas Vidas Traknys (gim. 1966 m.) ne tik kalės 14 metų, bet ir turės atlyginti nužudytojo našlei ir sūnui po 100 tūkst. lt neturtinės žalos.
 
Teismo nuomone, nukentėjusieji asmenys dėl vyro ir tėvo nužudymo, iki šiol nerasto jo lavono, prarastos galimybės aplankyti artimojo kapą patyrė ir tebepatiria didelę moralinę žalą, dvasines kančias, depresiją, todėl jiems turi būti priteista ne tik turtinė, bet ir neturtinė žala.
 
Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas neturtinės žalos atlyginimo klausimą, nurodė, kad nusikalstamos veikos padarymo metu galiojęs 1964 m. Civilinis kodeksas nenumatė neturtinės žalos atlyginimo galimybės, o šiuo metu galiojantys įstatymai, reglamentuojantys šį klausimą, neturi grįžtamosios galios. Todėl nukentėjusiųjų J. Sužiedėlienės, G. Gaigalienės ir D. Gaigalo civiliniai ieškiniai dėl neturtinės žalos atlyginimo pirmosios instancijos teisme buvo atmesti.
 
Tačiau Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad kaip nurodyta ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, kuria remiamasi, ir nukentėjusiųjų apeliaciniame skunde, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, aiškindamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 2 dalį, yra konstatavęs, kad būtinumas atlyginti asmeniui padarytą materialinę ir moralinę žalą yra konstitucinis principas.
 
Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutarimą, vien tai, kad atitinkamas teisėkūros subjektas tam tikrų santykių laiku nesureguliuoja teisiškai arba juos teisiškai sureguliuoja nepakankamai, nereiškia, kad teismai negali ir neturi vykdyti teisingumo. Tokiais atvejais nepaneigiama galimybė teismams tam tikru mastu teisės spragas užpildyti ir taikyti teisę (be kita ko, naudojantis teisės analogija, taikant bendruosius teisės principus, taip pat aukštesnės galios teisės aktus, pirmiausia Konstituciją).  
 
Primename, kad Vidas Traknys buvo nuteistas už tai, kad 1995 m. spalį Vilniuje esančiame bute, siekdamas išvengti skolos grąžinimo, nužudė pažįstamų merginų nugirdytą ir miegantį savo draugą, suduodamas svarmeniu jam į galvą.
 
Vilniaus apygardos teismo nuosprendį skundę nužudytojo vyro našlė ir sūnus apeliaciniame skunde prašė patenkinti jų civilinius ieškinius ir priteisti po pusę milijono Lt. Nuteistasis Vidas Traknys prašė perkvalifikuoti jo padarytą veiką į paprastą nužudymą.
 
Šis Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendis dar gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. 
 
Norėdami prenumeruoti Lietuvos apeliacinio teismo naujienas, apsilankykite Teismo interneto svetainėje: http://www.apeliacinis.lt. Cituodami arba kitaip platindami šią informaciją, prašome nurodyti informacijos šaltinį.
 
Kristina Petrošienė
Lietuvos apeliacinio teismo
pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene
(atstovė spaudai)
Tel. 8 70 663 230
Mob. 8 652 56655
el. p. kristina.petrosiene@apeliacinis.lt
www.apeliacinis.lt